Kinderwens

Wat als je een (partner van een) transgender persoon bent, en een kinderwens hebt? Gezinnen waarvan één van de partners trans is, vragen zich vaak af welke opties ze hebben om hun kinderwens te vervullen. Er wordt meestal uitgegaan van het idee dat het als trans persoon niet evident is om kinderen te krijgen. Er zijn echter verschillende manieren om je kinderwens wel degelijk te vervullen. Deze pagina’s zetten je alvast op weg.

Wat weten we uit onderzoek en praktijk?

Het thema kinderwens kwam vroeger niet of slechts in beperkte mate aan bod tijdens gesprekken met een hulpverlener. Veel trans personen gingen er dan ook van uit dat hun kinderwens niet bespreekbaar was. De laatste jaren wordt dit thema echter doorgaans wel uitvoerig besproken. Trans personen krijgen zo zicht op mogelijke opties en zijn beter geïnformeerd over de effecten van een medische behandeling op hun vruchtbaarheid. Transgender personen die bepaalde medische stappen zetten zoals langdurige hormonale behandeling en/of chirurgische ingrepen verliezen hierdoor vaak op termijn hun vruchtbaarheid. Transgender personen met een kinderwens worden daarom voor een ingreep die de vruchtbaarheid vermindert of wegneemt, doorverwezen naar een fertiliteitsarts om de mogelijkheden te bespreken. Transgender personen die hun juridisch geslacht voor 2018 wijzigden, werden toen nog verplicht zich te laten steriliseren. Sinds 2018 is dit gelukkig geen voorwaarde meer voor het wijzigen van de geslachtsregistratie. 

Uit Vlaams onderzoek onder transgender personen die in behandeling zijn (of geweest zijn) aan het UZ Gent, blijkt dat 46% voor de transitie een kinderwens had en 32% na het starten van een medische transitie, waarbij geen geslachtsverschillen werden vastgesteld (Motmans, Meier & T’Sjoen, 2011). Vooral jongeren vertonen een grote wens tot het hebben van kinderen. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 20% van de ondervraagde personen het best moeilijk heeft met de eventuele verminderde vruchtbaarheid – wat er op wijst dat dit thema tijdens gesprekken aan bod dient te komen. Vooral jonge mensen, die nog aan hun volwassen leven moeten beginnen, hebben het erg moeilijk met de mogelijkheid dat zij later misschien geen of moeilijker kinderen kunnen krijgen (Motmans et al., 2011; Wierckx et al., 2012). Trans personen vrezen dat alternatieve opties, waaronder pleegzorg/adoptie/ werken via draag- of gedeeld ouderschap vaak lang aanslepen, duur en complex zijn.

Soms moeten trans personen al op jonge leeftijd beslissingen maken die een weerslag kunnen hebben op hun vruchtbaarheid. Trans jongeren weten niet altijd of en wanneer ze kinderen willen, en het thema kinderwens is op dat moment vaak nog een ver-van-hun-bed-show. Toch is het belangrijk om hier – soms al op jonge leeftijd – goed over na te denken.

Waar vind je steun en kan je andere trans (wens)ouders ontmoeten?

Er zijn verschillende plekken waar je terecht kan voor steun en contact met anderen rond het thema kinderwens:

  • Kinderwens vzw wil ouders met een kinderwens op maat voorbereiden, ondersteunen en begeleiden. Bij deze organisatie kan je dus terecht voor steun en informatie. De vzw bouwt netwerken uit tussen zorginstellingen, hulpverleners en educatief medewerkers die vertrouwd zijn met het thema kinderwens. De laatste jaren is de vzw ook steeds meer bezig met het geven van vormingen en het organiseren van thema-avonden. Ze zijn er zeker ook voor trans personen met een kinderwens.
  • T&Parent is een besloten Facebookgroep en interactief platform waar trans personen (en hun partners) met een vervulde of onvervulde kinderwens terecht kunnen. In deze groep kan je je hart luchten bij lotgenoten. Ook is dit een plaats waar je al je vragen kan stellen en waar ervaringen gedeeld worden.

Bronnen