rechten

De rechtspositie van transgender personen zit de laatste jaren in een stroomversnelling. Het juridische kader is echter voor velen nog onbekend. Hier bieden we je een beknopt overzicht van de relevante info over mensenrechten (waaronder het recht om van voornaam en geslacht te veranderen, het recht op huwelijk en het recht op gezinsleven) en antidiscriminatie.

Met het nieuwe interfederale actieplan tegen homofoob en transfoob geweld, werd in 2013-2014 verder gewerkt om het ontbreken van sluitende wetgeving ter bescherming van transgenders weg te werken.

  • Genderexpressie en genderidentiteit werden aan de verschillende antidiscriminatieregelgevingen toegevoegd, zowel federaal als op het niveau van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. (Dit is nog niet het geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franse Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap). Meer lees je hierover onder antidiscriminatie.
  • Ook in de antipestwet werden de gronden genderidentiteit en genderexpressie  toegevoegd (publicatie in het staatsblad op 28 april 2014).
  • De wet m.b.t. transseksualiteit (2007) werd recent aangepast.  Vanaf 1 januari 2018 is de wet van 25 juni 2017 van kracht. Transpersonen moeten niet langer voldoen aan de strikte medische voorwaarden om een wijziging van geslachtsregistratie te bekomen. Lees er hier meer over.

Wil je een concrete klacht neerleggen, dan vind je hier alle info.