Aan de slag!

Er is heel wat te zeggen voor het uitdenken van een goed uitgebouwd beleid ten aanzien van trans ouderen binnen de zorg- en dienstencentra. Er zullen steeds meer en meer trans personen in woonzorgcentra binnenstromen en als verzorgend of (thuis)verplegend personeel is het aangewezen hierop voorbereid te zijn.

Wil je werken aan een LGBT+ vriendelijk klimaat en beleid?

Je kan een vorming of begeleidingstraject op maat aanvragen bij KliQ vzw, de vormingspartner van çavaria. çavaria is de koepelorganisatie en belangenbehartiger van alle LGBT+ personen en organisaties. Samen met directie, zorgcoördinatoren, kwaliteitscoördinatoren, animatoren, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten en ieder die in contact komt met de bewoners, kunnen zij ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis voelt in jullie centrum. Ook diensten voor thuisverpleegkunde kunnen hier beroep op doen. Je vindt alvast 10 concrete tips om in te zetten op inclusie voor holebi’s en transgender personen in de brochure ‘Toolkit Tachtig Tinten’.

In Nederland en België kan je meedoen aan de zogenaamde tolerantiescan. Daartoe kunnen woonzorgcentra het zogenaamde ‘roze loper-traject’ doorlopen om zo het ‘roze loper-keurmerk’ te krijgen. Deze tool en de tookit van Els Messelis ‘genderidentiteit en seksuele diversiteit in de ouderenzorg‘ zetten je zeker verder op weg om heel concreet met het thema aan de slag te gaan.

Wil je rechtstreeks in gesprek gaan met LGBT+ ouderen?

Je kan terecht bij een groep ervaringsdeskundige vrijwilligers die zich inzetten om een holebi- en transgendersensitief beleid in de ouderen- en mantelzorg te bevorderen. Deze regenboogambassadeurs ondersteunen zorgorganisaties, zorgteams en senioren. Ze organiseren infosessies voor studenten verzorging/verpleging die later deel zullen uitmaken van deze centra. Je kan een kijkje nemen op hun website. Tot slot kan je zeker en vast ook met al je vragen over het transgenderthema en specifieke cases terecht bij het Transgender Infopunt.