partnerrelatie

Op een bepaald moment wordt de levenspartner op de hoogte gebracht van de gendervariante gevoelens. De (ex-)partner inlichten is niet altijd evident, zeker niet na een jarenlange relatie waarbij er nooit uiting is gegeven aan deze gevoelens. Schaamte en sociale verwachtingen kunnen hierin een rol gespeeld hebben. Men hoopte misschien dat het aangaan van een relatie (en kinderen) zou gepaard gaan met verdwijnen van het gendervariant gevoel. Hoe hard men dit ook wenste, onherroepelijk werd men toch op een bepaald moment geconfronteerd met dat deel van zichzelf.

De zelfonthulling van de transpartner kan tot gevoelens van ongeloof, verraad, ontreddering, angst, schuld, onzekerheid en woede leiden (Zamboni, 2006). Ongeloof: omdat men dit nooit had verwacht van de partner, men dacht hem/haar/die toch te kennen. Bedrogen: omdat men zich de vraag stelt waarom men hiervan niet eerder op de hoogte werd gebracht. Ontreddering: men heeft totaal geen controle over de zaken: hoe zal dit evolueren, waartoe leidt het? Angst: misschien betekent dit wel het einde van de relatie? Schaamte: men is bevreesd wat de omgeving hiervan zal zeggen. Schuld: wat heb ik verkeerd gedaan zodanig dat het hiertoe heeft geleid? Verlies van zelfvertrouwen: ben ik dan niet meer vrouw/man genoeg? Maar ook kwaadheid: waarom overkomt ons dit?

Sommigen partners nemen de beslissing tot het beëindigen van de relatie. Men herkent de persoon niet meer waarop men verliefd werd of men voelt zich niet langer aangetrokken tot de nieuwe identiteit of het lichaam van de partner. –Echter, voor andere koppels ligt het anders, want men wil een jarenlange relatie niet zomaar opgeven. Men probeert de situatie waarmee men geconfronteerd wordt het hoofd te bieden. Er zijn dan ook partners die er goed in slagen de gevolgen van de gendervariante gevoelens in hun relatie te integreren. Ondanks vele uitdagingen blijven dan ook verschillende koppels bijeen (Brown, 2010). Een relatie hebben kan een positieve en beschermende factor zijn voor transgender personen. De kwaliteit van de relatie is echter veel belangrijker dan het louter hebben van een relatie (Gurman, 2008; Erich, Tittsworth & Kerstein, 2010).

Intussen kiezen veel partners ook bewust voor een relatie met een trans persoon. Men is bij het begin van het datingsproces op de hoogte van de identiteit van hun trans partner. Deze partners ervaren dus weinig van bovenstaande omschreven gevoelens. Niettegenstaande hebben sommige partners ook nood aan ondersteuning omdat ze het bijvoorbeeld moeilijk vinden om om te gaan met reacties uit de omgeving. Wat gaan anderen zeggen? Moet/mag ik dit aan mijn vrienden zeggen? Hoe reageer ik op ongepaste vragen? Welke uitdagingen stellen zich op seksueel vlak? etc

Dit hoofdstuk richt zich voornamelijk op partners en ex-partners van transgender personen. Ben je een (ex-)partner van een travestie, lees dan hier meer specifieke informatie.

Bronnen

Brown, N. R. (2010). The sexual relationships of sexual-minority women partnered with trans men: a qualitative study. Archives of Sexual Behavior, 39(2), 561-572. doi: 10.1007/s10508-009-9511-9

Erich, S., Tittsworth, J., Dykes, J., & Cabuses, C. (2008). Family Relationships and their Correlations with Transsexual Well-Being. Journal of GLBT Family Studies, 4(4), 419-432. doi: 10.1080/15504280802126141

Gurman, A. (2008). A framework for the comparative study of couple therapy. In A. Gurman(Ed.), clinical handbook of couple therapy (pp. 1-26). New York, NY: Guilford Press.

Zamboni, B. D. (2006). Therapeutic Considerations in Working With the Family, Friends, and Partners of Transgendered Individuals. The Family Journal, 14(2), 174-179. doi: 10.1177/1066480705285251