Praktische tips

Elke relatie is anders en elk individu voelt of reageert anders. Voel vooral bij jezelf wat jou of jullie als koppel of ex-partners helpt. Hieronder vind je enkele algemene tips.

  1. Praat erover

Open communicatie is kenmerkend voor elke kwaliteitsvolle relatie en dus ook voor een relatie met een trans persoon. Bespreek openlijk hoe jij je voelt bij de situatie. Durf ook vragen te stellen. Als je respectvol communiceert is alles bespreekbaar. Communiceren betekent ook oprecht luisteren naar elkaar. Aarzel niet om hulp te zoeken als je merkt dat jullie thuis moeilijk tot een gesprek komen over dit thema. Raadpleeg onze zorgkaart voor gespecialiseerde hulp.

  1. Sta verwarring toe

Je bent misschien in de war omdat je al die jaren niets gemerkt hebt van jouw partners identiteit. Of je bent in de war omdat je – na de tweede date – gevoelens krijgt voor die persoon, maar nog niet wist dat die trans was. Je vraag je af wat dit zegt over je eigen seksuele oriëntatie… Laat alle gevoelens toe. Na een tijdje zal de verwarring minder worden.

  1. Geef jezelf tijd om aan de situatie te wennen

Wees niet te streng voor jezelf. Het is OK als je aan het nieuw gegeven moet wennen. Het is menselijk, dus laat het toe. Het kan zijn dat je in het begin zeer weigerachtig staat tegenover elke potentiele medische stap van een transitie. Wees je ervan bewust dat dit kan evolueren doorheen de tijd. Ook als dit niet evolueert, is dit OK.

  1. Zoek een plek waar jij als partner of ex-partner terecht kan

Zoek een veilige plek waar jij als partner terecht kan. Je kan bij het TIP terecht voor een gesprek. Er zijn praatavonden specifiek voor partners en je kan gematcht worden aan een ervaringsdeskundige voor één op één lotgenotencontact. Misschien wil jij dit liever delen met je beste vriendin in alle vertrouwen. Zolang je maar een plek hebt waar jij kunt spreken vanuit jouw perspectief als partner of ex-partner…

  1. Relativeer

Elk koppel gaat doorheen transities (ouder worden, verhuizen, je ouders verliezen etc…). In elke relatie kom je vroeg of laat voor een uitdaging te staan. Misschien kan je dit gegeven vanuit een ander perspectief bekijken en het als een verrijking zien in je leven. Misschien blijft het moeilijk en wil je de relatie of het dateproces stop zetten, ook dit is OK.

  1. Zoek informatie

Soms is niet evident om je partner te begrijpen. Informatie opzoeken kan helpen. Zoek de juiste informatie. Zo is de transgenderzorg in elk land anders georganiseerd. Ook op juridisch vlak zijn er duidelijke verschillen. Consulteer onze website of ga in gesprek met een hulpverlener die vertrouwd is met het thema.

  1. Kom los uit het zwart-wit denken

Gaat je relatie door een moeilijke periode omwille van de transitie, en zie je bijvoorbeeld op seksueel vlak en/of relationeel vlak geen toekomst meer? Verruim je geest! Er zijn ook veel alternatieven die we niet zien op het eerste zicht. We denken dat we uit elkaar moeten terwijl we ook kunnen nadenken over een eventuele open relatie, experimenteren met hulpstukken en seksspeeltjes etc… Misschien willen jullie nog blijven samen wonen voor de kinderen, maar hebben jullie geen romantische relatie meer. Kom los van alle maatschappelijke verwachtingen en wees creatief in het zoeken naar alternatieven. Ga op zoek naar wat bij jullie als koppel of ex-koppel past.

  1. Voel waar voor jou de grens ligt 

Je wil er alles aan doen om de relatie toch te doen slagen, maar je voelt dat je jezelf aan het verliezen bent. Je voelt je schuldig omdat het je niet lukt om mee te gaan in het transverhaal. ”Waarom lukt het andere partners, maar mij niet?” Elk individu heeft zijn/haar/diens grenzen. Luister naar je grens en praat erover. Soms is uit elkaar gaan of het dateproces stopzetten de enige oplossing. Jammer, maar nadien voelen jullie zich misschien allebei terug beter zónder dan met elkaar.