Succesfactoren

Communicatie is essentieel voor gezond functioneren van relaties in het algemeen, maar in het bijzonder voor koppels die door een transitie gaan (Coolhart 2007, Zamboni, 2006, Bischof et al., 2011). Goede communicatie betekent het bespreken van de veranderingen die een transitie met zich meebrengt en wat dit met het koppel binnen een relatie doet. Deze communicatie moet eerlijk en direct zijn (Platt & Boland, 2017). Doorheen communicatie kan de partner actief bij het proces betrokken worden, wat hand in hand kan gaan met de zoektocht naar een nieuw evenwicht in de relatie. Dit proces leidt tot een toename in verbondenheid en een sterkere relatie (Coolhart 2007, Zamboni, 2006, Bischof et al., 2011).  Uit het partnerproject blijkt dat een relatie het meest kans op slagen heeft, indien de transgender partner elke stap binnen een transitie aftoetst en openlijk bespreekt. Open communicatie kan ook de seksuele ervaringen positief beïnvloeden (Platt & Boland, 2017). In het onderzoek van Harvey (2008) geven partners aan dat het vertragen van de transitie en de partner laten wennen aan het idee noodzakelijke factoren zijn om als koppel de transitie te doorstaan. Daarnaast wenst men dat de transgender partner hun relatie ook nog kan zien los van de transitie en dat de transgender partner af en toe het ik-denken kan loslaten.

Een transitieproces kan ook heel wat positieve gevolgen met zich meebrengen. Onderzoek toont aan dat partners hun kijk op gender verbreed hebben na de transitie. Ze zien gender niet langer als een dichotoom construct maar als een psychologisch en sociopolitiek concept (Platt & Boland, 2017). Daarnaast leidt de transitie tot meer vrijheid in hun eigen gender expressie. Men staat ook meer stil bij de privilege van cisgender persoon te zijn. Sommige partners geven een toename van persoonlijke groei aan en gebruiken ze de transitie om hun eigen genderervaringen beter te begrijpen (Platt & Boland, 2017). Bepaalde koppels – lesbische koppels die zich na transitie als heteroseksueel koppel presenteren naar de buitenwereld- ervaren voor het eerst de privileges van een heteroseksueel koppel in onze heteronormatieve samenleving (Brown 2009; Lantaffi & Bockting, 2011). Zo moeten ze bij een reisbestemming niet langer stilstaan bij ”Is dit land wel LGB-vriendelijk?” Volgens Roher & Wheeler (2009) leidt de transitie tot meer zelfvertrouwen en een positiever lichaamsbeeld van de transgender partner, wat dan weer een positieve impact heeft op de seksuele relatie. Harvey (2008) stelt dat het algemeen welzijn van de transgender persoon toeneemt waardoor ook de relatietevredenheid stijgt. In diezelfde lijn geven de partners uit het partnerproject aan dat de transgender persoon rustiger is geworden. Zo genieten ze er van om hun transgender partner te zien stralen na de transitie. “Mijn partner is helemaal open gebloeid en straalt. Dit doet me deugd.”

Bronnen

Bischof, G. H., Warnaar, B. L., Barajas, M. S., & Dhaliwal, H. K. (2011). Thematic analysis of the experiences of wives who stay with husbands who transition male-to-female. Michigan Family Review, 15(1), 16-33.

Iantaffi, A., Bockting, W. (2011). Views from both sides of the bridge? Gender, sexual legitimacy and transgender people’s experiences of relationships. Culture, Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care, 13, 355370. doi:10.1080/13691058.2010.53777

Joslin-Roher, E., & Wheeler, D. P. (2009). Partners in transition: The transition experience of lesbian, bisexual, and queer identified partners of transgender men. Journal of Gay & Lesbian Social Services: Issues in Practice, Policy & Research, 21, 30–48. doi:10.1080/10538720802494743


Platt, L. & Boland, K. (2017). Relationship partners of transgender individuals. Journal of social and personal relationships, 35(9), doi: https://doi.org/10.1177/0265407517709360

Zamboni, B. D. (2006). Therapeutic Considerations in Working With the Family, Friends, and Partners of Transgendered Individuals. The Family Journal, 14(2), 174-179. doi: 10.1177/1066480705285251