aan de slag!

Praten over genderdiversiteit en het transgenderthema in het onderwijs is enorm belangrijk: enkel op deze manier worden kinderen van jongs af aan vertrouwd met deze thematiek, en leert iedereen nadenken over de eigen genderidentiteit, wat deel uitmaakt van de persoonlijke ontwikkeling. Praten over genderdiversiteit is trouwens deel van vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs: “Context 2: De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag.”

Hoe?

Werken rond gender en seksuele diversiteit is voor veel scholen of leerkrachten niet eenvoudig of vanzelfsprekend. Je kan dan ook beroep doen op externe deskundigen:

  • Çavaria biedt teamgerichte vormingen “Gender en Seksuele Diversiteit” aan voor leerkrachten en directies van alle onderwijsniveaus. Enerzijds kunnen die vormingen gaan over het creëren van een holebi- en transgendervriendelijk schoolklimaat. Ook ondersteuning bij het uitwerken van schoolbeleid met dit doel is mogelijk. Anderzijds geeft çavaria vormingen over hoe je kan omgaan met transgender leerlingen. Scholen die voor het eerst geconfronteerd worden met een transgender leerling, zitten vaak met een pak vragen. Die worden beantwoord in een heel praktijkgerichte training. Vormingen van çavaria zijn steeds helemaal op maat van jouw school. Voor meer informatie of een afspraak: stuur een mailtje naar onderwijs@cavaria.be.
  • Sensoa geeft vorming aan leerkrachten en directie. In hun aanbod “vorming op maat” kan je in overleg met Sensoa een programma opstellen uit de portfolio. Sensoa geeft zelf geen vorming aan jongeren of ouders.

Vaak zijn (zorg)leerkrachten samen met CLB-medewerkers en de transgender leerling zelf, op zoek naar een goede manier om de klasgenoten en ouders in te lichten. Je vindt concrete tips bij de rubriek vertellen.

Materiaal?

Voor de verschillende onderwijsgraden kan je methodieken opzoeken via allerlei kanalen:

  • de Sensoa leermiddelenbank uitpluizen: Sensoa heeft een breed aanbod van educatieve materialen voor relationele en seksuele vorming (RSV).
  • de website School uit de kast geeft een overzicht van educatieve pakketten per onderwijsgraad op de thema’s gender en seksuele diversiteit. Je kan er ook vormingen boeken.
  • de website Klascement geeft een overzicht van allerlei leermiddelen voor leerkrachten, zoeken op transgender geeft je een overzicht van de beschikbare leermiddelen.
  • de website Jeugd en Film geeft voor heel wat films interactieve lesmappen. Zo kan je er bv voor de film “Just Charlie” en “Girl” een lespakket downloaden. Bij elke lesmap hoort een uitgebreide afspeellijst op YouTube (met beelden van de making of, interview- en filmfragmenten) en een prikbord op Pinterest, voor meer inspiratie en beleving.
  • de website ‘Gender in de klas‘ geeft tips en informatie aan leerkrachten over genderbewust lesgeven en leerlingen genderbewustzijn bijbrengen.