LGBT+ studenteninitiatieven

GSA

Een GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid moet krijgen om te zijn wie ze zijn. De letters GSA staan voor Gender and Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, gender identiteiten en gender expressies. Leerlingen, leerkrachten, directies en ouders kunnen samen een GSA vormen en opkomen tegen holebi- en transfobie, seksisme, racisme en andere vormen van uitsluiting.

In 1998 werd de eerste GSA (toen nog Gay-Straight Alliance) opgericht in de VS. Sinds 2005 vind je GSA’s in verschillende Amerikaanse staten en ook het COC in Nederland sprong op de kar. In België wordt hier momenteel volop mee geëxperimenteerd. Recente onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam, Movisie en de universiteit van Arizona bewijzen de positieve affecten van een GSA op het scholenbeleid en de individuele leerling, ouder of leerkracht.

Een GSA is een krachtig initiatief omdat het mensen verenigt die zich collectief willen inzetten voor een intersectioneel en LGBT+ vriendelijk schoolklimaat. Het werkt wellicht vele malen beter dan een individuele aanpak waarbij transgender leerlingen vaak het gevoel krijgen dat zij het probleem zijn, de uitzondering zijn, en een aparte aanpak vereisen.

Wat doet een GSA?

Elke leerkracht of scholier (en bij uitbreiding ook een student of docent aan een universiteit of hogeschool) kan een GSA starten. Indien dit gedragen wordt door de directie of geïmplementeerd wordt in het diversiteitsbeleid, verbinden alle partijen er zichzelf toe om te zorgen voor een veilige omgeving en discriminatie, pesten en uitsluiting te voorkomen. Om meer draagvlak te creëren is het belangrijk dat het initiatief gehoord en gezien wordt. Een GSA kan sprekers uitnodigen, meewerken aan het scholenbeleid, verankerd zitten in de leerlingenraad, gespreksmomenten inplannen, op de website van de school vermeld worden, een online platform opstarten, enz.

Meer informatie over de opstart van een GSA en de positieve effecten ervan vind je op het Nederlandse gsanetwerk platform.

twee LGBT studenten werken samen in de klasLGBT studenten op café

Studentenverenigingen en jongerenorganisaties

In België zijn er heel wat jongerenorganisaties en studentenverenigingen die zich richten op LGBT+ studenten en/of jongeren. De meeste jongerenorganisaties vallen onder de koepelorganisatie Wel Jong Niet Hetero. Zowel holebi als transgender jongeren kunnen bij WJNH en de aangesloten lokale groepen terecht voor een babbel, leuke activiteiten en vrijwilligerswerk.

T-jong, een jeugdvereniging onder WJNH, richt zich zelfs heel specifiek tot transgender jongeren (10 – 30 jaar). Hun werking is opgesplitst in T-birds (10 – 14 jaar), T-squad (14 – 18 jaar) en Ctrl-T (18 – 30 jaar). Verder zijn er ook twee studentenverenigingen die zich richten tot holebi’s en transgender personen: Acantha (Gent) en De Flamingo’s (Antwerpen).

Heel wat hogescholen en universiteiten hebben een uitgewerkt diversiteitsbeleid waar vaak ook holebi’s en transgender personen in worden opgenomen. Het is echter soms wel zoeken naar dat beleid op hun website of externe communicatie. Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen zetten opvallend sterk in op de publieke bekendmaking van hun maatregelen en kunnen beschouwd worden als voorbeelden van good practice. De UGent ondersteunt ook de Ghent University Pride, een Facebook-groep en online platform dat streeft naar een meer open en inclusieve universiteit. Het hoofddoel is het samenbrengen van LGBT+ studenten en het onderling delen van bestaande initiatieven. Het is ook de bedoeling om fysiek samen te komen door middel van gespreksavonden, safe spaces, debatten en ontspanningsmomenten.

Met de campagne Paars zet men gedurende het hele jaar sterk in op bewustmaking bij studenten, jeugdbewegingen en onderwijspersoneel. De campagne valt uiteen in heel wat initiatieven voor en door LGBT+ jongeren. Enthousiastelingen mogen zich steeds aanmelden om de campagne mee uit te dragen.