seksualiteit

De meeste transgender personen verlangen even veel naar een seksueel leven als niet-transgender personen. Helaas blijft seksualiteit een onderwerp dat te weinig wordt besproken, zowel in het privéleven als tijdens een eventuele counseling. Op deze en onderliggende pagina’s kan je er alvast meer over lezen!

Sommige transgenders hebben een gecompliceerde relatie met hun lichaam, en wanneer genderidentiteit, lichaam en genderrol niet overeen komen blijft seksualiteit soms een te vermijden onderwerp. Het is echter niet zo dat alle transgenders aseksueel zijn omdat ze een afkeer hebben van bepaalde van hun lichaamsdelen (of toch voor hun transitie). Door transitie en medische behandeling ontwikkelen de meeste transgenders een meer positieve relatie met hun lichaam. Voor de meeste transgenders heeft de transitie veel invloed op hun seksuele beleving, omdat hun lichaam een voor hun meer wenselijke vorm aanneemt. Niet alle transgenders ervaren echter nood aan een geslachtsbevestigende behandeling.

Zowel de hormoonbehandeling als de geslachtsbevestigende operaties hebben specifieke effecten op de seksualiteitsbeleving van transgenders. Een bevredigend seksueel leven is zeker mogelijk na een geslachtsbevestigende behandeling. Toch vergt een transitie vaak ook enige aanpassing op seksueel vlak. Transgender mannen* ervaren na de start van hormonen vaak een toename van hun zin om te vrijen, terwijl transgender vrouwen* net een afname ervaren. Genderaffirmerende chirurgie heeft ook nog eens een grote impact op de orgasmebeleving. Deze aanpassingen hangen echter niet enkel samen met de hormonale veranderingen of de operatie(s), het is logisch dat men vaker of meer naar vrijen verlangt (en er meer van geniet) wanneer het lichaam beter gaat passen bij de genderidentiteit. Al deze veranderingen vergen vaak aanpassingen binnen de partnerrelatie maar even goed voor de transgender persoon zelf.

Daarnaast is informatie met betrekking tot veilig vrijen zo goed als altijd gefocust op cisgender personen. Er zijn echter een aantal transgender specifieke aspecten waar bij seksuele voorlichting gewoonlijk niet wordt stilgestaan.

* Wanneer we refereren naar ‘transgender vrouwen’ bedoelen we hiermee iedereen die geboren werd in een mannelijk lichaam, maar zich qua identiteit meer vrouwelijk dan mannelijk voelt, wanneer we refereren naar ‘transgender mannen’ bedoelen we iedereen die geboren werd in een vrouwelijk lichaam maar zich qua identiteit meer mannelijk dan vrouwelijk voelt. In de volgende pagina’s gaan we er dus van uit dat de lichamen van transgender mannen onderling sterk kunnen verschillen, idem voor transgender vrouwen, en benoemen we zoveel mogelijk de lichaamsdelen.