seksualiteit

De meeste transgender personen verlangen even veel naar een seksueel leven als cisgender personen. Helaas blijft seksualiteit een onderwerp dat te weinig wordt besproken, zowel in het privéleven als tijdens eventuele gespreksbegeleiding. Op deze en onderliggende pagina’s kan je er alvast meer over lezen!

Sommige transgender personen hebben een gecompliceerde relatie met hun lichaam, en wanneer genderidentiteit, lichaam en genderrol niet overeen komen blijft seksualiteit soms een te vermijden onderwerp. Het is echter niet zo dat alle transgender personen aseksueel zijn omdat ze een afkeer hebben van bepaalde van hun lichaamsdelen (of toch voor hun transitie). Door transitie en (medische) behandeling ontwikkelen de meeste transgender personen een meer positieve relatie met hun lichaam. Voor de meeste transgender personen heeft de transitie veel invloed op hun seksuele beleving, omdat hun lichaam een voor hun meer wenselijke vorm aanneemt. Niet alle transgender personen hebben echter nood aan een geslachtsbevestigende behandeling om zich beter te voelen bij hun lichaam. Sommigen zijn gelukkig met hun lichaam zoals het is en hebben ook zo een bevredigende seksualiteitsbeleving.

Zowel een hormoonbehandeling als genderbevestigende operaties kunnen effect hebben op de seksualiteitsbeleving van transgender personen. Een bevredigend seksueel leven is zeker mogelijk na een genderbevestigende behandeling. Toch vergt een transitie vaak ook enige aanpassing op seksueel vlak. Transgender mannen ervaren na de start van een hormoonbehandeling vaak een toename van hun zin om te vrijen, terwijl transgender vrouwen net een afname ervaren. Genderbevestigende chirurgie heeft ook nog eens een grote impact op de orgasmebeleving. Deze aanpassingen hangen echter niet enkel samen met hormonale veranderingen of operatie(s), het is logisch dat men vaker of meer naar vrijen verlangt (en er meer van geniet) wanneer het lichaam beter gaat passen bij de genderidentiteit. Al deze veranderingen vergen vaak aanpassingen binnen de partnerrelatie maar even goed voor de transgender persoon zelf.

Daarnaast is informatie met betrekking tot veilig vrijen zo goed als altijd gefocust op cisgender personen. Er zijn echter een aantal transgender specifieke aspecten waar bij seksuele voorlichting gewoonlijk niet wordt stilgestaan.