Sekswerk

Volgens verschillende onderzoeken zijn er relatief veel transgender personen, voornamelijk transgender vrouwen, werkzaam in de seksindustrie of seksuele dienstverlening. Uit het rapport van de Trans Health Survey (2017) van Transgender Europe blijkt dat 7% van de Europese trans personen ooit actief was in sekswerk, terwijl dit voor cisgender vrouwen in West-Europa tussen 0,1 en 1,4% wordt geschat (zie Vandepitte et al., 2006).

Actief zijn in de seksindustrie wordt vaak gelinkt aan discriminatie van transgender personen op de arbeidsmarkt, waardoor ze sneller in het sekswerk stappen om te kunnen overleven. Er kunnen echter ook andere redenen zijn om te werken in de seksindustrie. Sommigen doen dit bijvoorbeeld om extra geld te verdienen, om te sparen voor kostelijke operaties, bevestigd te worden in hun genderidentiteit, omdat men sekswerk verkiest boven ander werk of gewoon omdat men dit leuk vindt.

Gezondheidsrisico’s

Actief zijn in sekswerk verhoogt het risico op hiv. Een meta-analyse van studies (2008) naar het aantal met hiv-geïnfecteerde transgender vrouwen in 14 landen bijvoorbeeld, schat het aantal bij transgender sekswerkers veel hoger dan bij transgender vrouwen die niet aan sekswerk doen: 27,3% versus 14,7%.

Transgender personen die aan sekswerk doen, kunnen ook een risicogroep vormen voor andere gezondheidsrisico’s. Het Transgender Infopunt voerde in samenwerking met het centrum voor Seksuologie en Gender ( UZ Gent), Violett (voorheen Ghapro) en Boysproject – twee organisaties gevestigd in het Antwerpse Schipperskwartier die gezondheidszorg en ondersteuning voor sekswerkers aanbieden – een onderzoek uit naar hormoongebruik bij transgender personen die aan sekswerk doen en werkzaam zijn in en rond het Antwerpse Schipperskwartier. Deze personen die aan sekswerk doen blijken een kwetsbare groep voor verschillende soorten risicogedrag, zoals ongecontroleerd hormoongebruik, het injecteren van siliconen en seksueel risicogedrag. Eén derde van de bevraagde personen gebruikt gender-affirmerende hormonen zonder medische controle. De gebruikte producten worden vaak niet via officiële weg bekomen. Daarnaast heeft 65% van de personen die bevraagd werden siliconen injecties in één of meer delen van het lichaam. Siliconen injecties worden soms gebruikt ter vervrouwelijking van het lichaam, maar deze procedure wordt over het algemeen afgeraden, wegens het hoge risico op complicaties. Binnen deze steekproef heeft 43% inderdaad problemen ervaren met de siliconen injecties. Zo’n 3/4e  van de steekproef werd ooit gediagnosticeerd met een seksueel overdraagbare infectie (SOI/SOA). Vooral de prevalentie van Syfilis en Gonnorroe blijkt hoog. Het percentage hiv-infecties binnen deze groep was 9%.

Transgenderzorg voor personen die aan sekswerk doen

De drempel naar transgenderzorg blijkt bovendien hoog voor deze groep transgender personen. Drie vierden van deze populatie is afkomstig van Latijns-Amerika en spreekt enkel Spaans. Velen hebben geen ziekteverzekering in België of reizen regelmatig internationaal om te werken. Zowel Violett en Boysproject als het Transgender Infopunt en het genderteam van het UZ Gent kunnen aanpassingen doen om hun werking meer toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen zoals deze populatie.

Meer info

Bronnen: