Transgender en hiv

Transgender personen worden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) genoemd als één van de vijf hiv risicopopulaties, naast mannen die seks hebben met mannen (MSM), personen in gesloten centra, personen die drugs injecteren en sekswerkers (WHO, 2014). Verschillende onderzoeken hebben inderdaad aangetoond dat de hiv prevalentie bij transgender personen zeer hoog wordt geschat, vooral bij transgender vrouwen. Een meta-analyse van 88 studies gepubliceerd tussen 2006 en 2018 komt zo op een hiv prevalentie van 13,7% bij transgender personen, en 18,8% bij transgender vrouwen wereldwijd (Becasen et al., 2019). De hiv prevalentie bij gekleurde transgender vrouwen wordt nog hoger geschat (Herbst et al., 2008). Voor transgender mannen wordt de hiv prevalentie daarentegen zeer laag geschat, hoewel er heel weinig studies zijn die hiv bij transgender mannen onderzochten.

Hoewel de hiv prevalentie bij transgender personen zeer hoog wordt geschat, is het huidige onderzoek op dit vlak echter wel beperkt (Van Schuylenbergh, Motmans & Coene, 2018; MacCarthy et al., 2017). Zo werden vaak steekproeven gebruikt van personen die een seksueel gezondheidscentrum of gemeenschapscentrum bezochten, en focust veel onderzoek op transgender sekswerkers, wat kan leiden tot een overrepresentatie van personen met een hoog hiv risico. Ook focust het meeste onderzoek enkel op transgender vrouwen, en is er zo goed als geen onderzoek dat rekening houdt met non-binaire personen of identiteiten. Veel van deze studies situeren zich bovendien in de Verenigde Staten, Azië of Zuid-Amerika, terwijl onderzoek naar hiv onder transgender personen in Europa beperkt is.

Europese cijfers

Momenteel kunnen we op basis van het huidige onderzoek niet zeggen of de hiv-prevalentie bij transgender personen in België of Europa hoger is dan bij cisgender personen. Het Transgender Infopunt analyseerde de eerste data die de prevalentie van hiv bij transgender personen uit Georgië, Servië, Zweden, Polen, Spanje en België blootlegt (N = 1263). Uit deze surveydata blijkt dat zo’n 65% de eigen hiv-status kende, waarvan 13 participanten aangaven hiv-positief te zijn, waarvan 11 trans vrouwen, 1 non-binair persoon en één trans man (Van Schuylenbergh, Motmans & T’Sjoen, 2019). Dit is 1,6% van de personen die hun hiv-status kenden, of 1% van de totale steekproef. Wel hadden 9 van de 13 participanten met hiv een geschiedenis in sekswerk. Het gaat hier wel om data gebaseerd op zelfrapportage, wat zou kunnen zorgen voor een onderrapportering aangezien niet iedereen op de hoogte is van diens huidige hiv status. Ook verscheen er zeer recent een Britse studie die prevalentie van hiv bij transgender en non-binaire personen berekende aan de hand van cijfers uit hun nationale hiv monitoring, waarin ze sinds 2015 de genderidentiteit van alle personen met hiv in het VK registreerden (Kirwan et al., 2021). In het VK zou zo’n 0,46-4,78 op 1000 transgender en non-binaire personen hiv-positief zijn.

Deze cijfers zijn een stuk lager dan de hoge cijfers die we terug vinden in de internationale literatuur, zowel voor studies die testresultaten gebruiken als voor studies die gebaseerd zijn op zelfrapportage. Meer fundamenteel en langdurig onderzoek is nodig om te kunnen bepalen of transgender personen in Europa een risicopopulatie zijn voor hiv. Het Transgender Infopunt zal daarom in 2021 inzetten op onderzoek naar de seksuele gezondheid van transgender en non-binaire personen.

Bronnen: