sport

In de sportwereld is het transgenderthema natuurlijk een hoofdstuk apart, aangezien dit domein erg opgedeeld is naar geslacht. In een ideale wereld is de competitie niet opgedeeld tussen man en vrouw, maar is die op een manier georganiseerd die bovenal rekening houdt met lengte, kracht, gewicht en testosteronwaarden.

Als transgender persoon die wil sporten of wil deelnemen aan wedstrijden, kan je door die binaire opdeling voor, tijdens en na een eventuele transitie op bepaalde uitdagingen stoten. Waar kleed ik me om en wat met speciale (bad)kleding? Hoe zullen mijn team en trainer reageren? Mag ik nog deelnemen aan wedstrijden binnen mijn huidige competitie? Zullen mijn sponsors niet afhaken?

Ook als sportclub of trainer kan je met heel wat vragen zitten en weet je niet altijd goed hoe je de persoon in kwestie het best kan benaderen. Je hebt misschien vragen die erg praktisch zijn van aard. Hoe licht ik samen met de trans persoon de andere spelers in? Wat met pesterijen en onsportieve opmerkingen van supporters? Kan de trans persoon wel nog blijven spelen bij het vrouwen/mannen team? Aan de slag!

Sporten houdt vaak een confrontatie met je eigen lichaam in. Ondanks het feit dat veel transgender personen om die reden kiezen om geen sport te beoefenen, zijn er toch vele anderen die wel aangesloten zijn bij een sportclub. In 2015 peilde de Vlaamse Sportfederatie naar het aantal voormalige of huidige transgender sporters. 65% van de federaties heeft de bevraging beantwoord. Uit de cijfers blijkt dat 18% een of meerdere transgender leden heeft of had. Het betreft hier dus een relatief grote groep.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nam nieuwe richtlijnen aan over hoe men meer inclusief kan zijn voor transgender atleten in topsport. Het internationaal en nationaal sportbeleid voor topsporters is op dat vlak nog volop in ontwikkeling. Ook voor recreatieve sportclubs, die hun beleid meestal afstemmen op het nationaal sportbeleid, is het vaak nog zoeken en niet altijd makkelijk om een diversiteitsbeleid uit te bouwen. We zetten je hier alvast op weg.