consultancy

Regelmatig wordt het Transgender Infopunt (TIP) gecontacteerd door werkgevers die een transgender werknemer in dienst hebben en informatie zoeken, maar ook door werknemers die een transitie op de werkvloer plannen of die tegen problemen aanlopen. De gerealiseerde brochure “transgenders-op-het-werk” uitgegeven door de Vlaamse Overheid in 2013 is in deze context een grote meerwaarde. Deze brochure met nuttige tips, getuigenissen en achtergrondinformatie kent veel bijval, en samen met de expertise die te halen is bij het Transgender Infopunt, is zij voor velen een zeer goede bron van hulp waar ze verder mee aan de slag kunnen.

Toch is er regelmatig de terugkerende vraag om een informatiesessie op de werkvloer te voorzien, een beleidskader uit te werken of om een bepaalde interventie of trajectbegeleiding op te zetten. Om aan deze vragen tegemoet te komen heeft het TIP een aanbod ontwikkeld voor organisaties en instanties. Als eerste grote opdracht werkte het TIP een beleidskader uit voor de Vlaamse Overheid. Voor werknemers bij de Vlaamse Overheid is er sinds kort een raamcontract begeleiding rond genderidentiteit en -expressie, waarbij transgender personeelsleden en hun werkomgeving begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen rond genderidentiteit en -expressie op de werkvloer.

Contacteer ons gerust voor meer informatie op contact@transgenderinfo.be of op het gratis nummer 0800 96 316 (di-vrij tussen 9-16u).