consultancy

Regelmatig wordt het Transgender Infopunt (TIP) gecontacteerd door werkgevers die een transgender werknemer in dienst hebben en informatie zoeken, maar ook door werknemers die een transitie op de werkvloer plannen of die tegen problemen aanlopen. De gerealiseerde brochure “transgenders op het werk” uitgegeven door de Vlaamse Overheid in 2013 is in deze context een grote meerwaarde. Deze brochure met nuttige tips, getuigenissen en achtergrondinformatie kent veel bijval, en samen met de expertise die te halen is bij het Transgender Infopunt, is zij voor velen een zeer goede bron van hulp waar ze verder mee aan de slag kunnen.

Toch is er regelmatig de terugkerende vraag om een informatiesessie op de werkvloer te voorzien, een beleidskader uit te werken of om een bepaalde interventie of trajectbegeleiding op te zetten. Om aan deze vragen tegemoet te komen heeft het TIP een aanbod ontwikkeld voor organisaties en instanties.

Zo werkte het TIP reeds een beleidskader uit voor de Vlaamse Overheid in 2016. Het Transgender Infopunt screende de Vlaamse overheid als werkgever op transgender-vriendelijkheid en stelde een reeks actiepunten voor. U kan het Beleidskader hier downloaden (pdf). Tevens is er voor werknemers bij de Vlaamse Overheid een raamcontract “begeleiding rond genderidentiteit en -expressie”, waarbij transgender personeelsleden en hun werkomgeving begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen rond genderidentiteit en -expressie op de werkvloer.

In 2020 werkte het TIP aan het ontwikkelen van een transgenderbeleid bij de Nationale Belgische Spoorwegmaatschappij (NMBS). Samen met het TIP heeft NMBS zijn HR-processen herzien, verbeteringen doorgevoerd en bestaande barrières voor transgender personen weggenomen. Er is ook aanvullende documentatie ontwikkeld, zoals een e-brochure en een praktische gids “Voor een vlotte gendertransitie op het werk”.

Ook interesse in begeleiding op de werkvloer? Contacteer ons gerust voor meer informatie op contact@transgenderinfo.be of op het gratis nummer 0800 96 316 (di-vrij tussen 9-16u).