hoe als werkgever een transvriendelijk imago creëren?

Als werkgever moet u uiteraard niet wachten tot u te maken krijgt met een transgender werknemer. Met een pro-actief beleid voorkomt u eventuele latere problemen en bouwt u bovendien aan een open uitstraling. Werken aan een transvriendelijk imago kan simpel zijn. Een paar voorbeelden:

  • Neem het transgenderthema op in uw diversiteitsbeleid. Dat draagt bij tot bewustmaking van de transgenderthematiek bij alle medewerkers. Neem in dat kader ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ op in uw non-discrimatieclausule, naast andere gronden als ras of etnische herkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst en overtuiging, handicap en leeftijd.
  • Als u werkt met een antipest- of anti-intimidatieverklaring, zorg er dan voor dat die expliciet verwijst naar transfoob pesten. Verspreid de verklaring bij al uw medewerkers. (NB: op federaal vlak werd de anti-pest wet uitgebreid met de gronden genderidentiteit en genderexpressie).
  • Maak het transgenderthema bespreekbaar op een respectvolle manier. Zorg ervoor dat de contactgegevens van externe transgenderondersteunende organisaties ter beschikking zijn van uw medewerkers via ombuds- of vertrouwenspersonen, via de website van uw organisatie of via uw HR-dienst en welzijnsadviseurs. Grote bedrijven kunnen een eigen ondersteunend netwerk of werkgroep voor LGBT-medewerkers opzetten.
  • Maak richtlijnen op voor uw organisatie waarin voorzien wordt dat computer- en papieren bestanden die het geslacht van de medewerkers registreren, bijgewerkt worden zodra u verneemt dat een werknemer start met een geslachtsveranderende behandeling. Alle interne informatie- en communicatiekanalen kunnen zonder probleem worden omgezet naar de nieuwe voornaam en/of het nieuwe geslacht, ook al zijn er op juridisch vlak nog geen wijzigingen in de persoonsgegevens doorgevoerd.
  • Maak duidelijk zichtbaar dat transgender personen het recht hebben om de sanitaire voorzieningen en kleedkamers te gebruiken die gelieerd zijn aan hun genderidentiteit. Wachten op een juridische geslachtswijziging neemt immers enkele jaren in beslag. Voorzie als dat kan een genderneutraal toilet voor de werknemers die zich noch man noch vrouw voelen.
  • Als u in vacatures expliciet vermeldt dat alle geschikte kandidaten aangemoedigd worden om te solliciteren, ongeacht geslacht, etniciteit, seksuele oriëntatie, etc., neem dan ook ‘genderidentiteit’ op in dat rijtje. Daarmee geeft u aan dat ook transgender personen welkom zijn om te solliciteren.
  • Publiceer advertenties van uw bedrijf ook op LGBT-websites of -magazines.
  • Kijk de verzekeringen na die uw bedrijf aanbiedt. Het gebeurt helaas nog te vaak dat ‘transseksualiteit’, ‘gender dysforie’, ‘gender identiteitstoornis’ of dergelijke genoemd wordt in de lijst van ernstige aandoeningen die een verzekeringsmaatschappij niet dekt. Als werkgever kunt u een aangepaste polis vragen voor uw bedrijf.