Praktisch

Vanaf 2018 geldt een nieuwe regeling voor de wijziging van voornaam en geslacht. De hele procedure hiervoor kan je terugvinden onder ‘wijziging voornaam‘ en ‘wijziging geslachtsregistratie‘.

Sinds de nieuwe regeling voor voornaamswijziging sinds augustus 2018 kunnen de procedures voornaamsverandering en de wijziging van de registratie van het geslacht perfect op hetzelfde moment geformuleerd worden, meer bepaald om reden van praktische voordelen die de samenloop van de aanpassingen kan bieden (cf. mondelinge vraag n° 26134 van 15 juni 2018 (Mevrouw Caprasse), Vr. en Antw., Kamer, CRIV 54, p. 12), meer bepaald wat betreft de aanpassing van de registers en vernieuwing van documenten, maar niets verplicht een transgender persoon wettelijk de procedures tegelijk of na elkaar op te starten.

Wanneer je je voornaam of geslachtsregistratie verandert, dan heeft dat heel wat praktische gevolgen in het dagelijkse leven. Om de mogelijke rompslomp wat te verhelpen, vind je hier allerlei concrete informatie terug die je daarbij kan helpen. Wil je je naam op je diploma of getuigschrift veranderen, dan lees je hier hoe dat kan.

Jammer genoeg kan het ook gebeuren dat je negatieve ervaringen meemaakt, discriminatie of zelfs geweld ervaart. Indien je klacht wenst neer te leggen of discriminatie wilt aangeven, lees je hier hoe dat kan.