buitenlandse afkomst

Het TIP ontvangt veel vragen over hoe de Belgische wet van toepassing is op personen van een geboorteakte uit een ander land dan België. We zetten de regels hier op een rij:

In Belgisch bevolkingsregister ingeschreven en geen Belgische geboorteakte, maar wel Belgische nationaliteit

Je bent niet in België geboren maar je hebt intussen wel de Belgische nationaliteit én ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister? Dan zijn de Belgische regels op jou van toepassing. Let wel: je dient zelf te zorgen voor een afschrift van je geboorteakte. Hoe je buitenlandse documenten moet legaliseren voor gebruik in België, kan je hier nalezen en specifiek opzoeken: “Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?” (website FOD België).

Niet in Belgisch bevolkingsregister ingeschreven en geen Belgische geboorteakte, maar wel Belgische nationaliteit

Als je niet in het Belgisch bevolkingsregister bent ingeschreven en je bent niet in België geboren, maar je hebt wel de Belgische nationaliteit, doe je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel (Administratief Centrum, Anspachlaan 6, 1000 Brussel).

Vreemdeling/vluchteling

  • Indien je als vreemdeling bent ingeschreven in het wachtregister kan je geen aangifte doen.
  • Indien je erkend vluchteling bent, en je hebt nog géén aanpassing doorgevoerd in je land van herkomst, dan dien je de aanpassing van geslachtsregistratie en voornaam aan te vragen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent (dus waar je bent  ingeschreven). Je volgt dus eigenlijk de gewone procedure en gaat langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats.
  • Indien je erkend vluchteling bent, en je hebt wél al de aanpassing van geslachtsregistratie voltrokken, dan dien je een bewijsstuk uit je herkomstland te kunnen voorleggen in België (beëdigd vertaald). De burgerlijke stand in België dient die wijziging te erkennen en zal deze opnemen in de registers. In dit geval wordt niet de gewone procedure gevolgd.