nieuw studiebewijs

Sinds 1 september 2012 kunnen personen die in toepassing van de wetgeving betreffende de namen en voornamen een wijziging van hun naam of voornaam hebben verkregen, een verzoek indienen om hun studiebewijs* te laten vervangen door een nieuw studiebewijs met de nieuwe naam. Dit voorkomt heel wat problemen in het eventueel verder studeren, of bij het solliciteren. Hiermee werd één van de beleidsdoelstellingen uit het Gelijke Kansenbeleid van minister Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) gerealiseerd, met als doel het welbevinden van transgender personen te verhogen.

Klik op de links hiernaast voor alle informatie uit de omzendbrief voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, of volwassenenonderwijs; of voor het hoger onderwijs. Je kan de omzendbrieven van de Vlaamse minister van Onderwijs daar ook integraal afdrukken als pdf, of doorzenden per mail.

Let wel! De regeling voor vervanging van verloren of vernietigde studiebewijzen die voor dit decreet bestond, blijft van kracht voor de gevallen waar geen naamswijziging is gebeurd.

(*Met studiebewijs wordt bedoeld: getuigschriften, diploma’s, certificaten, attesten.)