gevolgen

Iedereen die ooit een wijziging van voornaam en/of -geslachtsregistratie doorliep, weet wat een berg administratie dit met zich meebrengt. Om je nieuwe voornaam en/of geslacht te registreren in de verschillende databanken waarin je bent opgenomen (en dat blijken er heel wat te zijn…), heb je vaak nog heel wat tijd en geduld nodig. Om je hier mee op weg te helpen, overlopen we enkele belangrijke zaken en geven we je tevens nog wat nuttige informatie mee over de gevolgen van een officiële wijziging van voornaam en/of geslachtsregistratie. Hieronder lees je de algemene gevolgen, en wat dit betekent voor je identiteitskaart, reispaspoort, rijbewijs en strafblad. In de zijbalk vind je enkele andere domeinen en instanties en wat je daarvoor dient te ondernemen. Heb jij nog bepaalde vragen of wil je ervaringen delen, mail ons!

Een nieuwe identiteitskaart

Eens de wijziging van je voornaam of je geslachtsregistratie door de burgerlijke stand werd gekoppeld aan de geboorteakte, kan je met behulp van de verkregen attesten een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Soms moet je zelf niets ondernemen en verzorgt je gemeente de inschrijving/aanpassing in de bevolkingsregisters. De gemeente stuurt je vervolgens een brief op met je nieuw rijksregisternummer (ingeval van een wijziging van de geslachtsregistratie) en de vraag om je nieuwe identiteitskaart te komen aanvragen. Een nieuw rijksregisternummer bekomen (wat enkel van toepassing is bij een wijziging van de geslachtsregistratie) kan tevens enkele weken duren. Vraag zeker even na bij het gemeentebestuur van je woonplaats wanneer je jouw aanvraag tot wijziging van de voornaam en/of geslachtsregistratie indient, welke stappen jij zelf dient te ondernemen, en met welke termijn je rekening moet houden.

De nieuwe elektronische identiteitskaart dien je aan te vragen bij de burgerlijke stand van je gemeente (voorzie een nieuwe pasfoto). Je behoudt je oude ID-kaart tot je jouw nieuwe ontvangt. De aflevertermijn voor een nieuwe identiteitskaart bedraagt ongeveer 2 weken (Meer info over het bekomen van een nieuwe ID-kaart is hier te vinden).

Deze nieuwe identiteitskaart zal de nieuwe voornaam en/of het actuele geslacht vermelden. Indien je een gewijzigde geslachtsregistratie hebt, zal je tevens een nieuw rijksregisternummer op je identiteitskaart hebben staan. Let wel: indien je enkel je voornaam liet wijzigen, dan zal je identiteitskaart nog steeds het oorspronkelijk geboortegeslacht (M/V) vermelden, en dus ook het oorspronkelijk rijksregisternummer.

Reispaspoort

Een reispaspoort blijft 7 jaar geldig voor volwassenen en 5 jaar voor minderjarigen, maar na een wijziging van je geslachtsregistratie vraag je beter een nieuw exemplaar aan indien je van plan bent te reizen naar landen waarvoor de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook hiervoor kan je bij je gemeentebestuur terecht. Voor de aanvraag heb je de volgende documenten nodig:

  • twee recente pasfoto’s;
  • je nieuwe identiteitskaart;
  • en eventueel je oud reispaspoort.

Vraag je reispaspoort zeker op tijd aan, want de afgiftetermijn is minstens 5 werkdagen. Reken op een kostprijs van €86 indien je de gewone procedure volgt.

Uittreksel of afschrift

Van zodra de wijziging aan je geboorteakte werd gekoppeld, kan je een uittreksel bekomen van je geboorteakte met de huidige (nieuwe) gegevens. Een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand is een verkorte weergave van de inhoud van die akte en bevat enkel de essentiële elementen ervan. Op dit uittreksel is er dus geen spoor van de wijziging van voornaam en/of geslachtsmelding zichtbaar. Meestal volstaat een uittreksel van de geboorteakte (bv. bij sollicitatie). In sommige instanties heb je een letterlijk afschrift nodig (bv. bij adoptie). Een letterlijk afschrift, ook wel volledig afschrift of expeditie of integraal afschrift genoemd, geeft de inhoud van de akte in zijn geheel weer. In dat geval is de wijziging dus wel zichtbaar, aangezien het afschrift een historisch overzicht van alle wijzigingen omvat. Enkel de betrokken persoon, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben recht op een afschrift van de geboorteakte dat informatie bevat over (een aanpassing van) de geslachtsregistratie.

Rijbewijs

Je moet zelf een nieuw rijbewijs aanvragen bij het gemeentebestuur van je verblijfplaats. Hou rekening met een leveringstermijn van 4 werkdagen tussen aanvraag en afhalen van jouw rijbewijs. Een pasfoto meebrengen is niet meer nodig, tenzij je natuurlijk niet meer lijkt op de huidige foto. Een rijbewijs kost ongeveer €25 (varieert per gemeente).

Strafblad

Indien je een strafblad hebt, is een aanvraag tot officiële wijziging van de voornaam en/of geslachtsregistratie geen belet, al zal men de motivatie grondig onder de loep nemen om eventueel misbruik te voorkomen. Na een wijziging van voornaam en/of geslachtsregistratie blijven bestaande veroordelingen of strafvorderingen verbonden aan jouw persoon. Dit betekent dat bij nieuwe veroordelingen ook de oude in rekening kunnen worden gebracht in het bepalen van de strafmaat.

Uitnodigingen voor bevolkingsonderzoek

Uitnodigingen voor bevolkingsonderzoek of screening voor baarmoederhalskanker en borstkanker worden enkel verstuurd naar personen geregistreerd als vrouw in het Rijksregister. Of je een uitnodiging ontvangt hangt dus af van de wijze waarop je geregistreerd staat bij het rijksregister en je leeftijd. Iemand die bijvoorbeeld geregistreerd staat als man, wordt niet uitgenodigd voor de screening op baarmoederhalskanker, terwijl iemand die geregistreerd staat als vrouw maar geen baarmoeder heeft wel zal worden uitgenodigd. Je kan jezelf afmelden voor dergelijke uitnodigingen, maar je kan ook zelf via de gynaecoloog een onderzoek vragen, indien relevant. Lees er hier meer over. Bespreek dergelijke bevolkingsonderzoeken steeds met je arts. Voor prostaatkanker is er momenteel geen systematisch bevolkingsonderzoek.