achternaam

Voor sommige transgender personen kan het bij een naamswijziging tevens belangrijk zijn om de achternaam te wijzigen. In Slavische en sommige andere talen worden namen immers vervoegd als een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord. Daardoor kan men aan de naam ook het geslacht van de persoon zien.

Heb jij zo een naam en wens je die te veranderen, dan verloopt dit, sinds de wetswijziging van 2018, anders dan de voornaamswijziging. Je dient hiervoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de dienst naamsverandering van FOD Justitie. Je aanvraag wordt door de dienst behandeld. Je dient het registratierecht van 49 euro te betalen. Het Koninklijk Besluit waarin de naamswijziging wordt toegestaan, zal in het Belgisch staatsblad worden gepubliceerd. Je zal dan een afschrift van dit definitieve KB kunnen binnenbrengen bij de burgerlijke stand van je woonplaats, om de geboorteakte en identiteitskaart aan te passen.