familienaam

Voor sommige transgender personen kan het bij een naamswijziging tevens belangrijk zijn om de familienaam te wijzigen. In Slavische en sommige andere talen worden namen immers vervoegd als een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord. Daardoor kan men aan de familienaam ook het geboortegeslacht van de persoon zien.

Heb jij zo’n gegenderde familienaam en wens je die te veranderen, dan verloopt dit, sinds de wetswijziging van 2018, anders dan de voornaamswijziging. Je dient hiervoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de dienst naamsverandering van FOD Justitie. Je aanvraag wordt door de dienst behandeld. Je dient het registratierecht van 49 euro te betalen. Het Koninklijk Besluit waarin de naamswijziging wordt toegestaan, zal in het Belgisch staatsblad worden gepubliceerd. Je zal dan een afschrift van dit definitieve KB kunnen binnenbrengen bij de burgerlijke stand van je woonplaats, om de geboorteakte en identiteitskaart aan te passen.

Let op: deze procedure geldt enkel voor personen van wie men het gender kan afleiden uit de familienaam. Transgender personen die een niet-gegenderde familienaam wensen te veranderen, dienen de gewone procedure voor het veranderen van de familienaam te volgen. Je familienaam wijzigen is een gunst en kan enkel onder bepaalde voorwaarden. Lees er meer over op de website van de FOD Justitie.