familienaam

Voor sommige transgender personen kan het bij een aanpassing van de voornaam belangrijk zijn om ook de familienaam te wijzigen. In Slavische en sommige andere talen worden familienamen immers verbogen als een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord. Daardoor kan de familienaam ook het geboortegeslacht van de persoon onthullen. De verandering van je familienaam is geen recht, maar een gunst en kan enkel omwille van ernstige redenen. Iedere aanvraag tot familienaamsverandering wordt individueel onderzocht. Er is geen specifieke procedure of gunstregime voor trans personen.

Procedure

Indien je zo’n gegenderde familienaam hebt en deze wenst aan te passen, dan verloopt dit anders dan een aanpassing van je voornaam.

  • Je dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de dienst naamsverandering van FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel), die je aanvraag behandelt.
  • Er moet een ”ernstige” reden vermeld en gestaafd worden. Je kan in je verzoek aangeven dat je in het dagelijkse leven hinder ondervindt van het gegeven dat je bestaande familienaam bij derden verwarring creëert en dit leidt tot ongewenste vragen. Je kan ook aanvoeren dat je met psychisch leed kampt doordat je familienaam voor derden de aanleiding is om jou als trans persoon te bestempelen. Je laat dit psychisch lijden best attesteren door een psychische hulpverlener.
  • Je dient bij je aanvraag het registratierecht van 140 euro te betalen. Zonder die betaling is je verzoek niet ontvankelijk en zal het niet worden behandeld.
  • De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden.

Let op: Bovenstaande info geldt enkel voor trans personen van wie men het gender kan afleiden uit de familienaam. Transgender personen die een niet-gegenderde familienaam wensen te wijzigen, komen enkel aanmerking indien ze hiervoor een andere ernstige reden hebben om hun familienaam te veranderen. Lees meer over mogelijke ernstige redenen op de website van FOD justitie.