familienaam

Voor sommige transgender personen kan het bij een naamswijziging tevens belangrijk zijn om de familienaam te wijzigen. In Slavische en sommige andere talen worden namen immers vervoegd als een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord. Daardoor kan men aan de familienaam ook het geboortegeslacht van de persoon zien.

Procedure

Indien je zo’n gegenderde familienaam hebt en deze wenst aan te passen, dan verloopt dit (sinds de wetswijziging van 2018) anders dan de voornaamswijziging.

  • Je dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de dienst naamsverandering van FOD Justitie, die je aanvraag behandelt;
  • Je dient het registratierecht van 49 euro te betalen;
  • Het Koninklijk Besluit waarin de naamswijziging wordt toegestaan, zal in het Belgisch staatsblad worden gepubliceerd;
  • Je ontvangt een afschrift van dit definitieve KB en kunt dit binnenbrengen bij de burgerlijke stand van je woonplaats, om de geboorteakte en identiteitskaart aan te passen.

Let op: deze procedure geldt enkel voor personen van wie men het gender kan afleiden uit de familienaam. Transgender personen die een niet-gegenderde familienaam wensen te veranderen, dienen de gewone procedure voor het veranderen van de familienaam te volgen. Je familienaam wijzigen is een gunst en kan enkel onder bepaalde voorwaarden. Lees hier meer over op de website van de FOD Justitie.