hoe?

Vanaf 1 augustus 2018 is de procedure om de voornaam te wijzigen volledig overgedragen aan de gemeentes. De aanvraag wordt bijgevolg ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Verklaring bij ambtenaar van de burgerlijke stand

Een aanvraag tot wijziging van de voornaam wordt ingediend bij de burgerlijke stand van de woonplaats. Je neemt je identiteitskaart mee, en geeft een schriftelijke en ondertekende verklaring af aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. In deze verklaring staat het volgende:

  1. dat je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld in je geboorteakte niet overeenkomt met je innerlijk beleefde genderidentiteit;
  2. het voorstel van de nieuwe voorna(a)m(en) die in overeenstemming is/zijn met je genderidentiteit.

Een modelverklaring kan je hier downloaden. De ambtenaar zal naast je identiteitskaart en de verklaring ook een uittreksel uit het strafregister (model 1) nodig hebben dat je rechtstreeks bij de burgerlijke stand kan opvragen. 

De procedures voornaamsverandering en de wijziging van geslachtsregistratie kunnen perfect op hetzelfde moment geformuleerd worden. Je hoeft deze procedures niet gelijktijdig op te starten. Het kan praktisch voordelig zijn om de voornaamswijziging aan te vragen op het moment van de tweede verklaring van de wijziging van de geslachtsregistratie, dan hoef je normaal gezien slechts één keer een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist of de aanvraag voor een voornaamswijziging voldoende gemotiveerd is. Men mag niet weigeren op basis van gerechtelijke voorgeschiedenis. De enige vereiste is dat de nieuw gekozen voornaam in overeenstemming is met de innerlijk beleefde genderidentiteit. Indien geen bezwaar kan de voornaamswijziging binnen enkele dagen worden afgerond. Enkel als bijkomend onderzoek nodig blijkt, kan de procedure tot drie maanden duren.

Voor minderjarigen

Vanaf 12 jaar kan een jongere een voornaamswijziging aanvragen mits toestemming van en in bijzijn van de beide ouders. Een minderjarige (jonger dan 18 jaar en niet ontvoogd) moet worden bijgestaan door de ouders of door de wettelijke vertegenwoordiger wanneer die het verzoek indient.

Indien de wettelijke vertegenwoordigers weigeren om de jongere bij te staan, kan de minderjarige de familierechtbank vragen hen te machtigen om dit verzoek in te dienen met bijstand van een voogd ad hoc. In dit geval krijgt de jongere een advocaat toegewezen door de rechter. Als minderjarige is het mogelijk om voor je 18de verjaardag je voornaam een tweede keer te wijzigen indien je niet overgaat tot een (juridische) aanpassing van je geslachtsregistratie.

Tot welke gemeente moet je je richten?

Als je in België gedomicilieerd bent, richt je je naar de gemeente van je woonplaats (of de gemeente waar waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).

Als je niet meer in België bent gedomicilieerd, richt je je tot de Belgische gemeente waar je het laatst was ingeschreven.

Als je nooit in België bent gedomicilieerd, richt je je tot de stad Brussel.

 Meer informatie