aanpassen geslachtsregistratie

Om een wijziging van de geslachtsregistratie op de geboorteakte te bekomen, en dus ook een identiteitskaart met V of M er op, moet je een administratieve procedure doorlopen. Door de nieuwe transwet (25/06/2017) werd de procedure vereenvoudigd. Tot op vandaag is de registratie van X op de identiteitskaart onmogelijk in België. Het grondwettelijk Hof verklaarde echter delen van deze nieuwe transwet als ongrondwettig (19/06/2019), daar deze discriminerend is voor gender non-binaire en fluïde personen. Je leest er hier meer over. 

De nieuwe transwet trad op 1 januari 2018 in werking. Daardoor kan een wijziging van de geslachtsregistratie aangevraagd worden indien men “de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit”. Men hoeft dus geen operaties meer te ondergaan, dit wil dus zeggen dat sterilisatie geen voorwaarde meer is. (Het staat je natuurlijk vrij om naar wens wel medische stappen te zetten, ze zijn enkel niet meer verplicht voor de juridische aanpassing van de geslachtsregistratie in de geboorteakte).

Sinds de nieuwe regeling voor voornaamswijziging (augustus 2018) kunnen de procedures voornaamsverandering en de wijziging van de registratie van het geslacht perfect op hetzelfde moment geformuleerd worden, meer bepaald om reden van praktische voordelen die de samenloop van de aanpassingen kan bieden (cf. mondelinge vraag n° 26134 van 15 juni 2018 (Mevrouw Caprasse), Vr. en Antw., Kamer, CRIV 54, p. 12), meer bepaald wat betreft de aanpassing van de registers en vernieuwing van documenten, maar niets verplicht een transgender persoon wettelijk de procedures tegelijk of na elkaar op te starten.

Je leest alles over de procedure voor wijziging van de geslachtsregistratie vanaf 1 januari 2018 via het menu in de linkerkolom. De transwet van 2007 was tot eind 2017 geldig als overgangsmaatregel. Over de gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie kan je hier alles lezen.