geslachtsregistratie

Om een wijziging van de geslachtsregistratie op de geboorteakte te bekomen, en dus ook een identiteitskaart met V of M er op, moet je een administratieve procedure doorlopen. Tot op vandaag is de registratie van X op de identiteitskaart onmogelijk in België.

Vanaf januari 2018 kan een wijziging van de geslachtsregistratie aangevraagd worden indien men “de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit”. Men hoeft dus geen operaties meer te ondergaan, dit wil dus zeggen dat sterilisatie geen voorwaarde meer is. (Het staat je natuurlijk vrij om naar wens wel medische stappen te zetten, ze zijn enkel niet meer verplicht voor de juridische aanpassingen van de registratie van het geslacht in de geboorteakte.)

Het is slechts éénmaal mogelijk om jouw geregistreerd geslacht met deze procedure te veranderen. Je kan enkel terugkeren naar het oorspronkelijk geregistreerde geslacht op voorwaarde dat je een terugkeerprocedure voor de familierechtbank doorloopt.

Je leest alles over de procedure voor wijziging van de geslachtsregistratie vanaf 1 januari 2018 via het menu in de linkerkolom. De transwet van 2007 geldt nog tot eind 2017, en kan tevens als overgangsmaatregel worden gebruikt. Alle informatie over deze oude procedure vind je hier terug. Over de gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie kan je hier alles lezen.

Sinds de nieuwe regeling voor voornaamswijziging (augustus 2018) kunnen de procedures voornaamsverandering en de wijziging van de registratie van het geslacht perfect op hetzelfde moment geformuleerd worden, meer bepaald om reden van praktische voordelen die de samenloop van de aanpassingen kan bieden (cf. mondelinge vraag n° 26134 van 15 juni 2018 (Mevrouw Caprasse), Vr. en Antw., Kamer, CRIV 54, p. 12), meer bepaald wat betreft de aanpassing van de registers en vernieuwing van documenten, maar niets verplicht een transgender persoon wettelijk de procedures tegelijk of na elkaar op te starten.