oude en nieuwe RR linken

Indien je rijksregister (RR) recent werd gewijzigd, kan je mogelijks problemen ervaren om je oude en je nieuwe RR aan elkaar te linken. Wat in deze situaties kan helpen, is een speciaal uittreksel uit het bevolkingsregister dat kan worden opgemaakt en afgeleverd door de ambtenaren van de burgerlijke stand waarop het oude en nieuwe rijksregisternummer vermeld worden. Met dit uittreksel zou elke persoon wiens geslachtsregistratie (en rijksregisternummer) werd gewijzigd een bewijsdocument van de (nieuwe) identiteit kunnen voorleggen wanneer officiële instanties daar naar vragen (en zou een bank of enige andere dienst die een dergelijk bewijs vraagt dus niet mogen twijfelen om iemand met een nieuw rijksregisternummer dezelfde rechten toe te kennen als diegene die deze persoon had onder het oude rijksregisternummer).