terugkeer

In het kader van een transitie kan je een procedure voor de wijziging van geslachtsregistratie doorlopen. Deze procedure is, sinds de transgenderwet op 1 januari 2018 in werking trad, relatief eenvoudig. Het is echter slechts eenmaal mogelijk de geslachtsregistratie met deze procedure te wijzigen. In de tweede hiertoe ondertekende verklaring staat immers dat men zich bewust is van het principieel onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geboorteakte. De terugkeerprocedure via de familierechtbank is dan ook heel wat minder evident.

Indien de persoon zich bedenkt moet een terugkeerprocedure worden doorlopen via de familierechtbank. Hiertoe moet een eenzijdig verzoekschrift worden opgesteld door de persoon of een advocaat. Dit is een schriftelijk document om een procedure te starten bij de rechtbank. Hierin worden volgende aspecten vermeld:

  • Datum
  • Officiële naam, voornaam, beroep en adres
  • Het onderwerp en in het kort de reden om een procedure te starten
  • De familierechtbank die territoriaal bevoegd is (waar men woont)

Daarnaast zal de persoon “bewijs van uitzonderlijke omstandigheden” moeten leveren. Dit is bijvoorbeeld wanneer de persoon kan bewijzen slachtoffer te zijn van transfobie: dat je dus niet overweg kan met hoe de maatschappij op de geslachtsregistratiewijziging reageert. Of wanneer de persoon dwaling kan bewijzen: dat het welzijn van de persoon erop achteruit gegaan is. Deze bewijslast is erg zwaar en zorgt dus niet vaak voor een uitzondering op de onherroepelijkheidsregel.

De familierechtbank kan vervolgens, bij bewijs van deze uitzonderlijke omstandigheden, een nieuwe aanpassing voor geslachtsregistratie aan de geboorteakte toestaan. In dit geval wordt de wijziging van geslachtsregistratie op de geboorteakte overschreven. Vanaf dat moment wordt het rijksregisternummer aangepast en geldt terug het oorspronkelijk geregistreerd geboortegeslacht.

Kostprijs

Het opstarten en doorlopen van de terugkeerprocedure zal proceskosten met zich meebrengen. Daarnaast wordt best rekening gehouden met kosten voor de bijstand door een advocaat. Hier komen, bij een positieve terugkeerprocedure, ook nog kosten bij voor de administratieve aanpassingen en het aanmaken van een nieuwe identiteitskaart.