wie?

  • de meerderjarige Belg;
  • de ontvoogde minderjarige Belg;
  • vanaf 16 jaar: de niet-ontvoogde minderjarige Belg indien deze wordt bijgestaan door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger;
  • de meerderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters of ingeschreven in het vreemdelingenregister

De Belg die is ingeschreven in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar je bent gedomicilieerd, en dus niet op de plaats van de akte van geboorte. Als je niet bent ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister (je verblijft in het buitenland), doe je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je geboorteplaats.

Er zijn geen medische criteria meer vereist, enkel een verklaring met jouw overtuiging dat het geslacht geregistreerd bij geboorte niet overeenkomt met je innerlijk beleefde genderidentiteit volstaat.