Zorg

Transgender personen, of mensen uit hun omgeving, kunnen vroeg of laat een vraag naar transspecifieke zorg hebben. Juiste informatie en/of begeleiding vinden in het veld van professionele hulpverleners en zelfhulpgroepen is soms moeilijk. Hier bieden we je een overzicht van mogelijke aspecten van transgenderzorg: enerzijds zorg gericht op jongeren en kinderen, anderzijds zorg gericht op volwassenen: vermannelijking of vervrouwelijking. De groepering in ‘vervrouwelijking‘ of ‘vermannelijking‘ werd gemaakt om de richting van de verandering aan te geven, niet omdat we binair denken. Dus ook non-binaire personen kunnen van deze opties gebruik maken, indien ze dat wensen. Op de pagina ‘visies in de zorg‘, vind je meer informatie over diagnosestelling, en over de huidige behandelingsrichtlijnen in transgenderzorg.

Om alle informatie en opties overzichtelijk samen te vatten, is er een schematisch zorgpad. Hierin vind je de verschillende mogelijke stappen in een transitieproces kort toegelicht. Je kan als trans persoon helemaal zelf je zorgpad samenstellen. Bekijk het als een keuzemenu waarbij jij kiest wat jij nodig hebt. Er is dus geen juist of fout parcours. Indien je op zoek bent naar een hulpverlener of een vereniging, kan je op onze zorgkaart terecht.

Je kan hier ook heel wat informatie terugvinden over de kostprijs en terugbetaling van eventuele consulten, medicatie, ingrepen en opnames. Interessant hierbij is de conventie transgenderzorg. Deze overeenkomst met het RIZIV houdt in dat personen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit of -expressie, of die symptomen van genderdysforie vertonen, recht hebben op terugbetaling van een aantal consultaties.

Ben je op zoek naar andere trans personen voor contact, informatie en steun, dan kan je terecht op het overzicht van alle praatgroepen voor en door transgender personen in Vlaanderen en Brussel. Ouders van transgender of gendervariante kinderen kunnen terecht bij Berdache, en (ex-)partners zijn welkom bij ons partnerproject.