Conventie

Op 1 oktober 2017 trad de conventie ‘transgenderzorg’ in werking. Deze conventie is momenteel afgesloten met het UZ Gent enerzijds en met het CHU Luik anderzijds. Deze overeenkomst met het RIZIV houdt in dat personen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit of –expressie, of die symptomen van genderdysforie vertonen, recht hebben op 10 consultaties bij een psycholoog-seksuoloog of sociaal verpleegkundige die volledig worden vergoed door het RIZIV.

Dit is onafhankelijk van het aantal gesprekken dat je reeds hebt gehad of van waar ion je proces dat je staat. De transgenderzorg conventie is er wel enkel voor iedereen die aangesloten is bij de verplichte verzekering (mutualiteit) in België.

Voor jongeren tot 16 jaar zijn er 15 vergoedbare consultaties voorzien. Ook puberteitsremmers worden binnen de conventie volledig terugbetaald.

Verloop

Je zal een aanvraagformulier krijgen bij je eerste (of eerstvolgende) afspraak, dat door de hulpverlener naar de adviserend geneesheer van de bevoegde mutualiteit wordt opgestuurd. Deze zal je per post een goedkeuring bezorgen, waarna je 10/15 keer gratis op consultatie kan komen in het UZ Gent. Je ontvangt geen factuur voor de eerste consultatie (uitgaande van een goedkeuring). Het ziekenhuis factureert vanaf de goedkeuring rechtstreeks aan de mutualiteit.

Wat houdt de conventie NIET in?

De conventie houdt geen tussenkomst in voor consulten bij de artsen, zoals endocrinologen en chirurgen, en dus ook niet bij de psychiater. Ook in de reiskosten wordt niet tussengekomen. De conventie geldt ook enkel voor de psychologen en sociaal verpleegkundige verbonden aan het genderteam van het UZ Gent of CHU Luik. Er is dus geen tussenkomst voor consultaties bij psychologen buiten het UZ Gent of CHU Luik. Er is ook geen tussenkomst voor personen die niet zijn aangesloten bij een Belgische mutualiteit (bv. mensen die in het buitenland wonen of een asielaanvraag hebben lopen).

Na de 10/15 sessies binnen de conventie is een consult bij de psycholoog terug aan het standaardtarief van €45.