conventie

Op 1 oktober 2017 trad de conventie ‘transgenderzorg’ in werking. Deze conventie is momenteel afgesloten met het UZ Gent enerzijds en met het CHU Luik anderzijds. Deze overeenkomst met het RIZIV houdt in dat personen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit of –expressie, of die symptomen van genderdysforie vertonen, recht hebben op 10 consultaties bij een psycholoog-seksuoloog of sociaal verpleegkundige die bijna volledig worden vergoed door het RIZIV. Het persoonlijk aandeel bedraagt 1,80 euro per consult.

Dit is onafhankelijk van het aantal gesprekken dat je reeds hebt gehad of van waar in je proces dat je staat. De transgenderzorg conventie is er wel enkel voor iedereen die aangesloten is bij de verplichte ziekteverzekering (mutualiteit) in België.

Voor jongeren tot 16 jaar zijn er 15 bijna volledig vergoedbare consultaties voorzien. Ook hier bedraagt het persoonlijk aandeel 1,80 euro per consult. Ook puberteitsremmers worden binnen de conventie volledig terugbetaald tot 4 inspuitingen per jaar, indien er tevens een consultatie bij de psycholoog plaatsvond.

Verloop

Je zal een aanvraagformulier krijgen bij je eerste (of eerstvolgende) afspraak, dat door de hulpverlener naar de adviserend geneesheer van de bevoegde mutualiteit wordt opgestuurd. Deze zal je per post een goedkeuring bezorgen, waarna je 10/15 keer op consultatie kan komen in het UZ Gent voor een bedrag van 1,8 euro per consult. Je ontvangt geen factuur voor de eerste consultatie (uitgaande van een goedkeuring). Het ziekenhuis factureert vanaf de goedkeuring grotendeels rechtstreeks aan de mutualiteit. Na ieder consult krijgt de persoon een factuur voor het bedrag van 1,80 euro.

Wat houdt de conventie NIET in?

De conventie houdt geen tussenkomst in voor consulten bij de artsen, zoals endocrinologen en chirurgen, en dus ook niet bij de psychiater. Ook in de reiskosten wordt niet tussengekomen. De conventie geldt ook enkel voor de psychologen en sociaal verpleegkundige verbonden aan het genderteam van het UZ Gent of CHU Luik. Er is dus geen tussenkomst voor consultaties bij psychologen buiten het UZ Gent of CHU Luik. Er is ook geen tussenkomst voor personen die niet zijn aangesloten bij een Belgische mutualiteit (bv. mensen die in het buitenland wonen of een asielaanvraag hebben lopen).

Na de 10/15 sessies binnen de conventie is een consult bij de psycholoog terug aan het standaardtarief van €45 of een tarief van €51 indien de psycholoog een therapie opleiding gevolgd heeft.