kinderen

De meningen over het diagnosticeren van kinderen met genderdysforie zijn verdeeld en bij het opstellen van de DSM-5 was hier dan ook discussie over. Ook voor de revisie van de ICD zijn professionelen het niet eens over het al dan niet opnemen van een diagnose voor kinderen.

Tegenstanders van een diagnose voor kinderen vrezen voor stigmatisering van gender non-conforme kinderen door het gebruik van pathologiserende labels. Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en hun persoonlijkheid en genderexpressie verandert dus nog sterk. Niet bij alle aangemelde kinderen loopt de genderdysforie immers door tot in/na de adolescentie. Volgens anderen kunnen afzonderlijke criteria voor diagnose met genderdysforie wel nuttig zijn om duidelijk te maken dat genderdysforie tijdens de kindertijd niet noodzakelijk doorloopt wanneer kinderen in hun puberteit komen en te zorgen dat kinderen met genderdysforie toegang hebben tot de nodige gezondheidszorg (Drescher, 2013). Je kan meer lezen over deze discussie in de links in de zijbalk.

Ook de World Professional Association for Transgender Health (WPATH) is zeer verdeeld wat betreft een diagnose voor kinderen. Wel is iedereen het er mee eens dat gender non-conforme kinderen en hun ouders nood hebben aan steun en begeleiding. Voor een deel kinderen verdwijnt de genderdysforie inderdaad wanneer ze in de puberteit komen. Psychologische begeleiding is echter niet gericht op het voorspellen of de gender non-conforme gevoelens en gedrag zullen verdwijnen of niet, maar eerder op het exploreren van de genderidentiteit en het vinden van een evenwicht tussen voorkeuren, expressies en identiteit en het verhogen van de weerbaarheid om om te gaan met mogelijke stressfactoren uit de omgeving.