kostprijs zorg kind/jongere

Door de conventie transgenderzorg jongeren t.e.m. 15 jaar zijn er 30 bijna volledig vergoedbare consultaties bij een psycholoog-seksuoloog of sociaal werker voorzien (enkel in UZ Gent of CHU Luik). Personen vanaf 16 jaar hebben recht op 25 consultaties die bijna volledig worden vergoed door het RIZIV. Jongeren die als -15 jarige reeds 30 gesprekken kregen, kunnen nog 10 extra gesprekken krijgen vanaf ze 16 jaar worden. Het persoonlijk aandeel bedraagt 1,88 euro per consult. Dit is onafhankelijk van het aantal gesprekken dat je reeds hebt gehad of van waar in je proces je staat. Hierbij geldt wel een maximum van 40 conventiegesprekken in het totaal en 8 conventiegesprekken per jaar. Om deze terugbetaling te bekomen, zal tijdens de eerste afspraak een aanvraagformulier worden ingevuld door de aanwezige ouder. Als er meer gesprekken plaatsvinden dan voorzien in de terugbetaling volgens de conventie, dan bedraagt een consultatie bij de kinderpsycholoog van het kinder- en jongeren genderteam 45 à 55 euro/gesprek.

Puberteitsremmers (indien van toepassing) worden tevens terugbetaald dankzij de conventie transgenderzorg (tot 4 inspuitingen per jaar) indien er ook binnen de conventie transgenderzorg een consultatie bij de psycholoog plaatsvond. Het gaat om het product Decapeptyl. Er kan enkel met de puberteitsremmers worden gestart bij het begin van de puberteit en deze kunnen worden doorgenomen tot aan de operatie (specifiek: door de conventie transgenderzorg terugbetaald tot en met de leeftijd van 21 jaar). De leeftijd van de persoon heeft geen effect op de kostprijs of terugbetaling.

Houd wel nog rekening met eventuele kosten voor genderbevestigende hormonale therapie, fertiliteitswens, dermatologie, logopedie, stomatologie en de chirurgische ingrepen. Ga je elders hulp zoeken via de zorgkaart, vraag dan de kostprijs na bij de desbetreffende behandelaar. Vraag zeker ook bij je mutualiteit naar de mogelijke terugbetalingsregels voor psycho-sociale hulp en mogelijke ingrepen. Veel meer informatie over de kostprijs vind je hier.