kostprijs

In het kader van een transitie kunnen gespreksbegeleiding, medicatie, opnames en medische ingrepen worden overwogen. Zicht krijgen op het daaraan verbonden kostenplaatje is moeilijk. Exacte bedragen zijn namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Het Transgender Infopunt krijgt vaak vragen over wat een transitie kost, en wat wel of niet wordt terugbetaald. Op deze pagina’s vind je een overzicht terug. Let wel: de mogelijke hulpstukken (zoals binders, pruiken etc) staan hier niet bij vermeld. De kostprijs daarvan hangt immers sterk af van het product, het merk enz. Je kan op de pagina over hulpstukken hier veel meer over lezen.

Het is ten eerste algemeen zinvol te weten of en hoe je verzekerd bent. Daarnaast kan je nagaan of je beroep kan doen op bepaalde gunsten met betrekking tot de medische kosten. Wanneer de transitie gebeurt in het UZ Gent of CHU Luik kan de Conventie Transgenderzorg van toepassing zijn.