kostprijs

In het kader van een transitie kunnen gespreksbegeleiding, medicatie, opnames en medische ingrepen worden overwogen. Zicht krijgen op het daaraan verbonden kostenplaatje is moeilijk. Exacte bedragen zijn namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Het Transgender Infopunt krijgt vaak vragen over wat een transitie kost, en wat wel of niet wordt terugbetaald. Op deze pagina’s vind je een overzicht terug.

Het is ten eerste algemeen zinvol te weten of en hoe je verzekerd bent. Daarnaast kan je nagaan of je beroep kan doen op bepaalde gunsten met betrekking tot de medische kosten. Wanneer de transitie gebeurt in het UZ Gent of CHU Luik kan de Conventie Transgenderzorg van toepassing zijn.