consulten

De kostprijs per consult is afhankelijk van de discipline waaronder de hulpverlener functioneert en van hoe je bent verzekerd. Het aantal nodige consulten is ook erg variabel: dat verschilt van persoon tot persoon. Hieronder kan je lezen wat je per consult kan verwachten. Houd hierbij rekening met mogelijke extra kosten voor medicatie, onderzoeken, ….

Psycholoog

De kostprijs voor een gesprek bij een psycholoog bedraagt 47 tot 57 euro in een universitair ziekenhuis en 50 tot 75 euro bij een zelfstandig psycholoog, afhankelijk van de opleiding die de hulpverlener genoot.

De Conventie Transgenderzorg kan van toepassing zijn op psychotherapie, psychologische begeleiding en gesprekken met een sociaal werker. Kinderen jonger dan 16 jaar krijgen dan voor 15 gesprekken bij een psycholoog of sociaal werker een groot percentage terugbetaald. Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen, krijgen eveneens voor 10 gesprekken bij een psycholoog of sociaal werker een groot percentage terugbetaald. De persoonlijke bijdrage per sessie bedraagt nog 1,86 euro.
Wanneer je niet intekent op de Conventie Transgenderzorg, of wanneer het aantal sessies die onder de conventie vallen op zijn, geldt de gewone terugbetalingsprocedure.

Psychotherapie, psychologische begeleiding en gesprekken met een sociaal werker zijn niet inbegrepen in de verplichte ziekteverzekering. De terugbetaling is dus niet voor elk ziekenfonds hetzelfde. Voor de terugbetaling van een gesprek met een psycholoog is een aanvullende ziekteverzekering relevant, die verschilt per ziekenfonds. Er wordt aangeraden om bij het eigen ziekenfonds te informeren. Ben je aangesloten bij de Hulpkas dan is er met zekerheid geen terugbetaling, omdat gesprekken met een psycholoog of sociaal werker niet opgenomen zijn. Op de website van het Vlaams patiëntenplatform kan voor elk ziekenfonds meer info worden geraadpleegd over de terugbetaling van ambulante consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut.

Sinds januari 2019 is de regeling in verband met de terugbetaling van de eerstelijns psychologische zorg veranderd. Volwassenen (18-64 jaar) die kampen met psychische problemen (depressie, angststoornissen) of verslaving hebben recht op terugbetaling voor 4 sessies met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 4 sessies. Het gaat hierbij over beginnende problemen. Om in aanmerking te komen heb je voorschrift van huisarts of psychiater nodig. Het remgeld (je eigen bijdrage) per sessie bedraagt 11 euro. Voor zij die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bedraagt het remgeld 4 euro. Dit bedrag betaalt de patiënt rechtstreeks bij consultatie. De psycholoog ontvangt de rest van de vergoeding door facturatie aan het GGZ-netwerk in de regio. Je kan niet bij eender wie terecht, vraag aan je huisarts welke psycholoog je moet contacteren. Lees meer op de website van het RIZIV.

Sommige ziekenhuizen hanteren een sociaal tarief. Dit wordt enkel toegekend na een maatschappelijk onderzoek door de sociale dienst en dient zesmaandelijks hernieuwd te worden. Het sociaal tarief bedraagt ongeveer 15 tot 20 euro per consultatie.

Sociaal werker

De kostprijs voor een gesprek met een sociaal werker binnen een ziekenhuis wordt doorgaans verrekend in de algemene dienstverlening van het ziekenhuis of de instantie. Binnen de Conventie Transgenderzorg wordt een gesprek met de sociaal werker als één sessie gerekend. De persoonlijke bijdrage bedraagt dan 1,86 euro.

Logopedist

De kostprijs van een consult bij de logopedist bedraagt 20 tot 50 euro per sessie van 30 tot 60 minuten.

De terugbetaling van logopedie valt onder de categorie ‘stemstoornissen (dysfonie)’. Transgender personen voldoen meestal aan de criteria voor stemstoornissen omwille van een afwijkende toonhoogte (een toonhoogte die buiten de mannelijke of vrouwelijke zone ligt) en een afwijkende score op de Voice Handicap Index, die de psychosociale impact van de stem meet. Een neus-, keel-, oorarts (NKO-arts) kan een voorschrift met vermelding van genderincongruentie en dysfonie afvaardigen, op basis waarvan 80 sessies, gespreid over twee jaar, voor 75% worden terugbetaald. Dit houdt in dat de verzekering 18 tot 38 euro per consult op zich neemt. Het remgeld bedraagt dan nog 5 tot 10 euro per sessie van 30 tot 60 minuten. Indien het aantal sessies op voorschrift overschreden wordt, wordt aangeraden de aanvullende ziekteverzekering te raadplegen.

Voor non-binaire personen of transgender personen die reeds spreken op de gewenste toonhoogte kan terugbetaling op basis van deze criteria moeilijker zijn, aangezien de toonhoogtezondes binair zijn ingedeeld en er een afwijking nodig is om te voldoen aan de criteria voor stemstoornissen.

Psychiater

De kostprijs van een gesprek bij de psychiater bedraagt 40 tot 100 euro.
De terugbetaling van psychiatrische ondersteuning valt onder de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat elk ziekenfonds dezelfde verhoudingen hanteert.  Het aandeel remgeld bedraagt 10 tot 20 euro per consult. De overige medische kost wordt (het aandeel verzekeringstegemoetkoming) door het ziekenfonds terugbetaald.

Endocrinoloog

De kostprijs van een consultatie bij de endocrinoloog bedraagt rond de 60 euro.
De terugbetaling van gesprekken bij de endocrinoloog valt onder de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat elk ziekenfonds dezelfde verhoudingen hanteert.  Het aandeel remgeld bedraagt steeds 12 euro. Dit aandeel remgeld is het bedrag dat je uiteindelijk zelf per consult dient te betalen. De overige medische kost wordt (het aandeel verzekeringstegemoetkoming) door het ziekenfonds terugbetaald.

Specialist

De kostprijs van een consultatie bij een specialist, zoals een gynaecoloog of plastisch chirurg, bedraagt 20 tot 30 euro. De terugbetaling van gesprekken bij een specialist valt onder de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat elk ziekenfonds dezelfde verhoudingen hanteert.  Het aandeel remgeld bedraagt steeds 12 euro. Dit aandeel remgeld is het bedrag dat je uiteindelijk zelf per consult dient te betalen. De overige medische kost wordt (het aandeel verzekeringstegemoetkoming) door het ziekenfonds terugbetaald. Let wel op: specialisten zijn gerechtigd om supplementen aan te rekenen die niet terugbetaald worden.

Laatste update van deze pagina op 15/02/2021.