conventie

In het kader van een transitie kan de conventie transgenderzorg van toepassing zijn. Deze conventie trad op 1 oktober 2017 in werking en is een overeenkomst tussen het RIZIV enerzijds en het UZ Gent en CHU Luik anderzijds. Deze overeenkomst is er voor personen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit of –expressie, of die symptomen van genderdysforie/genderincongruentie vertonen. Op voorwaarde dat de persoon aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds, en mits goedkeuring van een adviserend arts, worden specifieke diensten binnen deze twee ziekenhuizen grotendeels terugbetaald.

Concreet

Voor jongeren t.e.m. 15 jaar zijn er 30 bijna volledig vergoedbare consultaties bij een psycholoog-seksuoloog of sociaal werker voorzien. Personen vanaf 16 jaar hebben recht op 25 consultaties die bijna volledig worden vergoed door het RIZIV. Jongeren die als -15 jarige reeds 30 gesprekken kregen, kunnen nog 10 extra gesprekken krijgen vanaf ze 16 jaar worden. Het persoonlijk aandeel bedraagt 1,88 euro per consult. Dit is onafhankelijk van het aantal gesprekken dat je reeds hebt gehad of van waar in je proces je staat. Hierbij geldt wel een maximum van 40 conventiegesprekken in het totaal en 8 conventiegesprekken per jaar.

Ook puberteitsremmers worden binnen de conventie volledig terugbetaald (tot 4 inspuitingen per jaar) indien er ook binnen de conventie transgenderzorg een consultatie bij de psycholoog plaatsvond. Het gaat om het product Decapeptyl. Er wordt met de puberteitsremmers gestart bij het begin van de puberteit en deze kunnen worden doorgenomen tot aan de operatie (specifiek: door de conventie transgenderzorg terugbetaald tot en met de leeftijd van 21 jaar). De leeftijd van de persoon heeft geen effect op de kostprijs of terugbetaling.

Verloop

Je zal een aanvraagformulier krijgen bij je eerste (of eerstvolgende) afspraak, dat door de hulpverlener naar de adviserend geneesheer van de bevoegde mutualiteit wordt opgestuurd. Deze zal je per post een goedkeuring (een positief advies) bezorgen, waarna je 10/15 keer op consultatie kan komen in het UZ Gent voor een bedrag van 1,88 euro per consult. Je ontvangt geen factuur voor de eerste consultatie (uitgaande van een goedkeuring). Het ziekenhuis factureert vanaf de goedkeuring grotendeels rechtstreeks aan de mutualiteit. Na ieder consult krijgt de persoon een factuur voor het bedrag van 1,88 euro.

Bij het afhalen van de puberteitsremmers bij de apotheek krijg je naast de medicatie ook een briefje mee om in te dienen bij het ziekenfonds. Je betaalt ongeveer 2000 euro voor de puberteitsremmers op jaarbasis, en krijgt maximaal 4 inspuitingen per jaar terugbetaald. Een eventuele vijfde inspuiting zal je zelf moeten bekostigen.

Wat houdt de conventie NIET in?

De conventie transgenderzorg houdt geen tussenkomst in voor consulten bij de artsen, zoals endocrinologen en chirurgen, en dus ook niet bij de psychiater. Ook in de reiskosten wordt niet tussengekomen. De conventie geldt ook enkel voor de psychologen en sociaal werkers verbonden aan het genderteam van het UZ Gent of CHU Luik. Er is dus geen tussenkomst voor consultaties bij psychologen buiten het UZ Gent of CHU Luik. Er is ook geen tussenkomst voor personen die niet zijn aangesloten bij een Belgische mutualiteit (bv. mensen die in het buitenland wonen of een asielaanvraag hebben lopen).

Na de 25/30 sessies binnen de conventie is een consult bij de psycholoog terug aan het standaardtarief van €47 of een tarief van €57 indien de psycholoog een therapie opleiding gevolgd heeft.

Meer info

Laatste update van deze pagina op 08/08/2022.