ingrepen

In het kader van een transitie bestaat de mogelijkheid om enkele chirurgische ingrepen te laten uitvoeren. Hier komen kosten voor consultaties, medicatie en opnames bij kijken. Daarnaast is het belangrijk om te weten of de ingreep door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (Riziv) erkend is. Afhankelijk daarvan is immers een (gedeeltelijke) terugbetaling door het ziekenfonds mogelijk voor de gemaakte kosten. De uiteindelijke kostprijs hangt ook af van de hospitalisatieverzekering en het gekozen ziekenhuis.

Door het Riziv erkende ingrepen

Volgende ingrepen worden, wanneer ze in het kader van een transitie worden uitgevoerd, erkend door het Riziv en (gedeeltelijk) terugbetaald door het ziekenfonds:

Vermannelijking

 • Stemchirurgie
 • Verwijderen borstklierweefsel
 • Hysterectomie, verlenging urether, penisplastie
 • Balimplantaten/testisprothese (product en ingreep)
 • Plaatsing / verwijdering erectieprothese (product, indien pomp) (1x)

Vervrouwelijking

 • Stemchirurgie
 • Adamsappelreductie
 • Borstprothese (product en ingreep)
 • Clitorisplastie, castratie, penisamputatie, creatie nieuwe vagina

Door het Riziv niet-erkende ingrepen

Volgende ingrepen worden door het Riziv niet erkend. De kosten worden dan ook door het ziekenfonds niet terugbetaald:

Vermannelijking:

 • Gelaatschirurgie
 • Liposuctie borststreek
 • Reconstructie naar een mannelijke borststreek
 • Falloplastie/ metadoioplastie (ingreep in totaal)

Vervrouwelijking:

 • Gelaatschirurgie
 • Borstvergroting (de borstprothese wordt wel grotendeels terugbetaald)
 • Vaginoplastie (ingreep in totaal)

Richtprijzen voor ingrepen

Bij onderstaande ingrepen wordt een overzicht gegeven van de te verwachten eigen bijdrage. Dit zijn richtprijzen voor wat je zelf dient te betalen. De totaalprijs ligt vaak hoger, maar wordt soms via het Riziv geregeld. Houd bij deze richtprijzen rekening met extra kosten voor consulten, medicatie en opnames. Vraag daarom op voorhand na bij je chirurg wat je kan verwachten.

Vermannelijking

 • Stemchirurgie: minder dan 100 euro
 • Borstverwijdering: 1000-1800 euro
 • Hysterectomie: enkel opnamekosten, dus minder dan 100 euro mits hospitalisatieverzekering
 • Metadoioplastie: 1130 euro
 • Falloplastie: 3500 euro

Vervrouwelijking

 • Stemchirurgie: minder dan 100 euro
 • Borstvergroting: 1750 euro
 • Orchidectomie: enkel opnamekosten, dus minder dan 100 euro mits hospitalisatieverzekering
 • Orchidectomie + borstvergroting: 1750 euro
 • Vaginoplastie: 3500 euro (de epithese kost 300 euro en de dilatatieset kost 40 euro)
 • FFS: afhankelijk van de ingrepen kan de kostprijs variëren tussen de 4000 en 7000 euro in een openbaar ziekenhuis en tussen de 10 000 en 40 000 euro in een privéziekenhuis

Let op: alle chirurgische ingrepen die door het Riziv als plastische ingrepen geïnterpreteerd worden, worden door het Riziv niet erkend of terugbetaald. Houd hierbij ook rekening met het feit dat de chirurg 21% BTW mag aanrekenen.