medicatie

Op de website van het Belgisch Centrum voor Farmaceutische Informatie (BCFI) is een repertorium terug te vinden, met prijzen en terugbetalingsmodaliteiten voor medicatie. Per stofnaam of productnaam kan de medicatie opgezocht worden, en telkens wordt de ruwe apotheekprijs en bijzonderheden met betrekking tot terugbetaling vermeld. Hieronder wordt de kostprijs en terugbetaling van medicatie, in het kader van een transitie, toegelicht. Let wel, de kostprijs wordt beïnvloed door de dosering en hoelang de medicatie voorgeschreven is. Zo zijn bijvoorbeeld vermannelijkende hormonen en oestrogenen (vervrouwelijkende hormonen), in het kader van een transitie levenslang te nemen.

Eicelpreservatie

Transgender mannen die in het kader van een eventuele fertiliteitsbehandeling een eicelpreservatie laten uitvoeren, houden best rekening met het feit dat hier medicatie voor eicelstimulatie bij te pas komt. De medicatie, en dus ook de kostprijs, is per persoon verschillend. Het is verstandig een 950 à 1100 euro in rekening te brengen. Bij dit bedrag komen nog kosten voor echografieën (2,48 euro remgeld per echografie), consulten, de eicel pick-up (90,00 euro remgeld, met eventueel een toeslag in het weekend), en het invriezen en bewaren van eicellen (150,00 euro en 50,00 euro per extra invriezingsjaar; niet terugbetaald).

Hormonen

  • Voor transgender jongeren die puberteitsremmers voorgeschreven gekregen hebben, bestaat een terugbetalingsregeling via de Conventie Transgenderzorg. Op voorwaarde van één psychologisch consult binnen de conventie transgenderzorg heeft de persoon recht op volledige terugbetaling van maximaal vier spuiten op jaarbasis. Dit is ongeacht de leeftijd maar maximaal tot de leeftijd van negentien jaar en drie maanden. De productnaam staat niet specifiek beschreven in de conventietekst, maar de regeling geldt eigenlijk enkel voor Decapeptyl. Transgender jongeren die puberteitsremmers nemen, buiten de conventie transgenderzorg, rekenen best op een kost van ongeveer 1200 euro per jaar.
  • Voor transgender mannen geldt slechts in één geval een verminderde apotheekprijs voor hormonen. Wanneer de persoon Sustanon voorgeschreven krijgt is de apotheekprijs per ampul 10,54 euro. Echter, wanneer de persoon een officiële wijziging van geslachtsregistratie deed én twee keer te lage testosteronwaarden in het bloed heeft, is de apotheekprijs per ampul nog slechts 2,09 euro. Deze verminderde kostprijs wordt rechtstreeks, niet via terugbetaling, geregeld. In alle andere gevallen krijgt de persoon een ander product voorgeschreven, en geldt de gewone apotheekprijs zonder vermindering of terugbetaling. Een overzicht van de producten, doseringen en kostprijzen is terug te vinden in het document in de rechter menubalk.
  • Voor transgender vrouwen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de anti-androgene hormonen en de oestrogene hormonen. Bij de anti-androgene hormonen is er slechts één product waarbij een verminderde kostprijs kan gelden. De apotheekprijs voor Androcur bedraagt namelijk 28,92 euro. Wanneer de persoon dit voorgeschreven gekregen heeft, en een attest kan voorleggen van zowel een psychiater als een endocrinoloog, dan bedraagt de apotheekprijs 11,17 euro. Bij de oestrogene hormonen varieert de (verminderde) kostprijs naargelang het product. Een overzicht van de producten, doseringen en kostprijzen is terug te vinden in het document in de rechter menubalk.