medicatie

Op deze pagina worden de kostprijs en terugbetaling van medicatie die kan gebruikt worden in het kader van een transitie toegelicht. Let op: de kostprijs wordt beïnvloed door de dosering en hoelang de medicatie voorgeschreven is. Zo zijn bijvoorbeeld vermannelijkende hormonen en sommige vervrouwelijkende hormonen (oestrogenen) in het kader van een transitie levenslang te nemen.

Hormonen

  • Voor transgender jongeren die puberteitsremmers voorgeschreven kregen, bestaat een terugbetalingsregeling via de Conventie Transgenderzorg. Op voorwaarde van één psychologisch consult binnen de conventie transgenderzorg heeft de persoon recht op volledige terugbetaling van maximaal vier spuiten op jaarbasis. Dit is ongeacht de leeftijd maar maximaal tot de leeftijd van 21 jaar. De productnaam staat niet specifiek beschreven in de conventietekst, maar de regeling geldt eigenlijk enkel voor het product Decapeptyl. Transgender jongeren die puberteitsremmers nemen buiten de conventie transgenderzorg, rekenen best op een kost van ongeveer 2000 euro per jaar.
  • Voor personen die hormonen ter vermannelijking nemen geldt slechts in één geval een verminderde apotheekprijs voor hormonen: het inspuitbaar product Sustanon. Vroeger moest de endocrinoloog aantonen dat je ofwel een gonadectomie (verwijdering van de eierstokken) had ondergaan ofwel dat je een te laag gehalte aan testosteron had (< 300ng/dl). Bij deze laatste optie had je twee labo-uitslagen nodig met een interval van tenminste 15 dagen ertussen. Dit betekende dat de hormoonbehandeling tijdelijk werd stopgezet om een voldoende laag gehalte aan testosteron te kunnen aantonen. Verder moest je ook een officiële aanpassing van je geslachtsregistratie naar man doorgevoerd hebben. Sinds 2020 vervallen deze voorwaarden en kan je simpelweg terugbetaling bekomen indien je opgevolgd wordt door een endocrinoloog. De apotheekprijs per ampul is dan nog slechts 2,02 euro. In alle andere gevallen krijgt de persoon een ander product voorgeschreven, en geldt de gewone apotheekprijs zonder vermindering of terugbetaling. Een overzicht van de producten, doseringen en kostprijzen is terug te vinden in de rechter zijbalk (desktop) of onderaan (mobiel).
  • Voor personen die hormonen ter vervrouwelijking nemen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen anti-androgenen en oestrogenen. Bij de anti-androgenen is er slechts één product waarbij een verminderde kostprijs kan gelden. De apotheekprijs voor Androcur zonder terugbetaling bedraagt 23,87 euro. Wanneer de persoon dit voorgeschreven gekregen heeft en een attest kan voorleggen van een endocrinoloog bedraagt de apotheekprijs 6,53 euro. Bij de oestrogenen varieert de (verminderde) kostprijs naargelang het product.

Een overzicht van de producten, doseringen en kostprijzen is terug te vinden in het document in de rechter zijbalk (desktop) of onderaan (mobiel). Deze overzichten zijn gebaseerd op informatie van het Belgisch Centrum voor Farmaceutische Informatie (BCFI). Op de website van het BCFI kan je de meest actuele prijs en bedrag van terugbetaling van medicatie opzoeken. Je kan zoeken op stofnaam of productnaam en telkens wordt de ruwe apotheekprijs en bijzonderheden met betrekking tot terugbetaling vermeld. Indien het product in stockbreuk is, kan je deze info ook daar terugvinden.

Eicelpreservatie

Personen met een vrouwelijk geboortegeslacht die in het kader van een fertiliteitsbehandeling een eicelpreservatie laten uitvoeren, houden best rekening met het feit dat hier medicatie voor eicelstimulatie aan te pas komt. De medicatie (en dus ook de kostprijs) is per persoon verschillend, maar het is verstandig een 950 tot 1100 euro in rekening te brengen. Bij dit bedrag komen nog kosten voor echografieën (2,48 euro remgeld per echografie), consulten, de eicel pick-up (90 euro remgeld, met eventueel een toeslag in het weekend), en het invriezen en bewaren van eicellen (150 euro en 50 euro per extra invriezingsjaar; niet terugbetaald).

Laatste update van deze pagina op 08/08/2022.