opnames

Wanneer er sprake is van een opname zijn er algemeen enkele factoren die de kostprijs beïnvloeden:

  • Onder de verblijfskosten worden de opnameduur en het kamertype in rekening gebracht. Meer specifiek worden basistarieven gehanteerd voor de eerste opnamedag, de tweede- tot en met negentigste opnamedag, en vanaf de éénennegentigste opnamedag. Wanneer voor een eenpersoonskamer wordt gekozen kan enerzijds een kamersupplement en anderzijds een honorariumsupplement worden aangerekend.
  • Het soort verzekering. Iedere persoon heeft de vrijheid om zich te verzekeren, door zich aan te sluiten bij een ziekenfonds en/of privéverzekeraar. Een dergelijke verzekering garandeert de persoon, afhankelijk van of de ingreep door het Riziv erkend is, een (gedeeltelijke) terugbetaling door het ziekenfonds voor de gemaakte kosten.
  • De aangerekende erelonen ((para)medische honoraria) zijn vergoedingen die betaald dienen te worden voor de prestaties van de zorgverstrekkers. Dergelijke honoraria zijn vastgelegd door het Riziv wanneer de zorgverstrekker geconventioneerd is. De bedragen die door de persoon dienen te worden betaald, dan wel door het ziekenfonds (gedeeltelijk) worden terugbetaald, variëren naargelang de aard van het honorarium. Weet dat alle artsen binnen een universitair ziekenhuis geconventioneerd zijn, waardoor zij zich aan vaste ereloontarieven houden.
  • Los van de kwaliteit van de zorg, kunnen er supplementen bovenop het ereloon worden aangerekend wanneer de zorgverstrekker niet of gedeeltelijk geconventioneerd is. In dit geval heeft de zorgverstrekker niet of slechts gedeeltelijk ingestemd met het tarievenakkoord dat de ziekenfondsen tweejaarlijks voorstellen. Via de Riziv-applicatie kan de conventiestatus van elke erkende zorgverstrekker worden nagegaan. De extra bedragen (supplementen) worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering, en variëren naargelang de zorgverstrekker.

Laatste update van deze pagina op 25/01/2021.