Partnerzorg

Om partners en ex-partners van transgender personen, non-binaire personen en travestieten te ondersteunen, heeft het Transgender Infopunt vijf jaar geleden het Partnerproject in het leven geroepen. Dit Partnerproject biedt op een neutrale plek praatavonden aan in drie provincies in Vlaanderen. Daarnaast is er ook mogelijkheid voor één-op-één contact met een lotgenoot. We schrijven over partners en ex-partners van trans personen, waaronder dus ook partners van non-binaire personen en travestieten (kortom van iedereen die valt onder de paraplu term van partner van trans persoon vallen.

Waarom partnerzorg?

Partners en ex-partners van transgender personen gaven in het verleden aan dat zij zich in de kou voelen staan en dat er heel veel verlieservaringen plaatsvinden. De nood aan ondersteuning van partners is reeël. Waarom is het zo belangrijk om (ex-)partners te ondersteunen?

Ten eerste hebben de verandering in sociale genderrol en eventuele medische interventies niet enkel implicaties voor de persoon zelf, maar ook voor diens familie (Cole et al., 2000; Fraser 2009). Een transgender persoon die een transitie doormaakt, krijgt naast de eventuele medische transitie immers ook te maken met een sociale transitie. Enerzijds is de impact op de naaste omgeving enorm, en anderzijds krijgt de persoon in kwestie vaak met heel wat maatschappelijke problemen te maken (Lev, 2004). Uit de literatuur blijkt dat partners van transgender personen vaak een moeilijk proces doormaken. Op het moment dat de partner en familieleden de genderidentiteit van de persoon in kwestie bijvoorbeeld te weten komen, kan men zich verraden en angstig voelen, hetgeen zelfs aanleiding kan geven tot een emotioneel trauma (Lev, 2004).

Verder kunnen er vragen opduiken, zoals bijvoorbeeld of de transgender gevoelens van voorbijgaande aard kunnen zijn, hoe men zich zal tonen in het openbaar, hoe men het gaat meedelen aan de kinderen en andere significante anderen,… Tevens heerst er heel wat verdriet over eventueel verlies van intimiteit en seksualiteit binnen de partnerrelatie en is er angst voor de impact op de kinderen (Lev, 2004). In de meest recente internationale richtlijn voor de behandeling van transgender personen (de Standards of Care van de World Professional Association for Transgender Health (WPATH), zevende versie) staat dat het tot de taken van de mentale gezondheidswerker kan behoren om gezins-, relatie- of groepstherapie aan te bieden en om de sociale omgeving informatie te verstrekken omtrent bestaande zelfhulpgroepen (WPATH, 2012).

Uit de praktijk blijkt dat partners van transgender personen slechts sporadisch mee (willen) komen op consultatie bij de behandelaar van de transgender persoon. Deze behandelaar wordt immers vaak gezien als behorende tot het ‘kamp’ van de transgender persoon en niet als hulpverlener voor beide partners. Dit omdat de hulpverleners de transgender partner op weg helpt in het transitieproces, een weg die vele partners niet begrijpen en/of zien zitten.

Ten tweede heeft de ondersteuning van het sociaal netwerk van de transgender persoon een positieve invloed op het proces van de transgender persoon en de naaste omgeving. Één van die factoren die een belangrijke impact heeft op het welzijn van transgender personen is het beschikken over een ondersteunend sociaal netwerk en stabiele relaties. Het ondersteunen van partners van transgender personen is dus ook belangrijk in het kader van de mentale gezondheid van de transgender persoon zelf. Onderzoek toont aan dat ontevredenheid na de ingrepen in sterke mate samen hangt met het gevoel van eenzaamheid. Een stabiele relatie hebben daarentegen, wordt vaak vermeld als de voornaamste factor voor het ervaren van postoperatief welzijn (Gijs & Brewaeys, 2007).

Via het Partnerproject proberen het Transgender Infopunt, CAW en ervaringsdeskundigen antwoord te bieden op de noden en behoeften van (ex-)partners. Uit deze partnerwerking blijkt de nood en appreciatie voor emotionele ondersteuning aan partners: “Meemaken dat je partner trans blijkt te zijn is buiten categorie van levenservaringen die je verwacht. Mensen kunnen ontmoeten die van binnenuit kunnen begrijpen hoe existentieel dit gegeven is, geeft je hoop en troost.”

Bronnen

  • Cole, S. S., Deny, D., Evan Eyler, E. A., & Samons, S.L. (2000). Issues of transgender. In L. T. Szuchman & R. Muscarella (Eds.), Psychological Perspectives on human sexuality (pp. 149-196). New York: John Wiley & Sons Inc.
  • Fraser, L. (2009). Psychotherapy in the World Professional Association for Transgender Health’s Standards of Care: Background and Recommendations. International Journal of Transgenderism, 11, 110
  • Gijs, L., & Brewaeys, A. (2007). Surgical treatment of gender dysphoria in adults and adolescents: Recent developments, effectiveness, and challenges. Annual Review of Sex Research, 18, 178-224.
  • Lev, A.I. (2004) Family emergence. Transgender Emergence: Therapeutic Guidelines for Working with Gender-variant People and their Families (pp. 271-311). Binghamton: The Haworth Clinical Practice Press.-126.