vermannelijking

Een lichaam of uiterlijk ‘vermannelijken’ houdt in dat bepaalde (medische) behandelingen gebeuren die het lichaam een ‘mannelijk’ uiterlijk geven, of toch dat wat meestal onder mannelijk wordt begrepen in onze maatschappij. We kunnen ook spreken over een meer neutraal of androgyn voorkomen.

Hoewel met kledij, haartooi en houding al heel wat kan veranderen op het vlak van genderexpressie, en er in onze maatschappij redelijk wat tolerantie is voor een ‘mannelijke’ expressie bij personen in een toegewezen vrouwelijk(e) lichaam of rol, kiezen heel wat trans personen om hun lichaam en expressie aan te passen aan hun genderidentiteit.

Er bestaat een hele reeks mogelijke aanpassingen en medische opties. Hierin is geen ‘goed’ of ‘slecht’ parcours, geen ‘echt’ of ‘half’ werk. Iedereen kiest hoogstpersoonlijk welk proces goed voelt en welke stappen nodig zijn voor het psychologisch welzijn.

Het is belangrijk om het wel of niet kiezen voor medische stappen niet te verwarren met iemands genderidentiteit. Zo willen bijvoorbeeld niet alle trans mannen een genitale ingreep, terwijl ze zich toch man voelen. Van gender non-binaire personen wordt vaak gedacht dat ze geen ingrepen wensen, terwijl de helft van deze groep die toch ook wil. Kortom: medische ingrepen maken een persoon niet minder man of vrouw.