Zorgpad

Als je op zoek bent naar transgenderzorg, dan is het goed om te weten wat je opties zijn, en hoe de transgenderzorg in België werkt. Het transgender zorgpad biedt een overzicht van de verschillende mogelijke aspecten van transgenderzorg voor volwassenen. Informatie over zorg voor kinderen en jongeren vind je in de brochure ‘van rups tot vlinder’.

Het Transgender Infopunt ontwikkelde dit zorgpad met als doel de kwaliteit van transgenderzorg in Vlaanderen te verbeteren. Het zorgpad omschrijft wat er allemaal mogelijk is, met welke voorbereiding en nazorg men moet rekening houden, welke disciplines hierbij belangrijk zijn, hoe en wanneer er best kan doorgestuurd worden, enzovoort. Op deze manier wenst het TIP de verschillende mogelijke zorgbehoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van transgender personen overzichtelijk te schetsen. Het zorgpad wordt schematisch voorgesteld in onderstaand diagram (klik om te vergroten):

In dit zorgpad wordt het hele transitieproces voorgesteld, maar dit betekent niet dat iedereen ervoor kiest deze weg van begin tot einde af te leggen. Dit hele traject verschilt van persoon tot persoon, naargelang de emotionele en concrete context en naargelang de behoeften van de persoon in kwestie. Welke stappen er allemaal mogelijk zijn binnen een transitieproces kan je ook nalezen in onze Zorgbrochure (PDF).

De informatie, timing en voorwaarden zoals in dit zorgpad kort worden geschetst, zijn gebaseerd op de Standards of Care for the Health of  Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People” (SOC7) van de World Professional Association of Transgender Health.

Op onze zorgkaart is een overzicht van de door het Transgender Infopunt gekende psychologen, psychiaters, logopedisten, dermatologen, endocrinologen, chirurgen, enzovoort te vinden. Deze hulpverleners hebben ervaring met het werken met transgender personen en hebben hun toestemming gegeven om op deze kaart vermeld te worden. Gedurende het hele traject, niet alleen voor de nazorg, is het natuurlijk ook belangrijk de huisarts zoveel mogelijk te betrekken.

Als je als hulpverlener meer informatie wilt kan je ook terecht op onze website www.transgenderzorg.be