Zorgpad

Het transgender zorgpad biedt aan de verschillende soorten zorgverstrekkers alsook aan de cliënten of gebruikers een overzicht van de verschillende mogelijke aspecten van transgender zorg. U kan de tekst van het zorgpad hiernaast als PDF downloaden. Het volgende overzicht kan u daar ook meer in detail bekijken en downloaden.

Het Transgender Infopunt ontwikkelde dit zorgpad met als doel de kwaliteit van transgender zorg in Vlaanderen te verbeteren. Het zorgpad omschrijft wat er allemaal mogelijk is, met welke voorbereiding en nazorg men moet rekening houden, welke disciplines hierbij belangrijk zijn, hoe en wanneer er best kan doorgestuurd worden, enzovoort. Op deze manier wensen we de verschillende mogelijke zorgbehoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van transgender personen overzichtelijk te schetsen.

In dit zorgpad wordt het hele transitieproces voorgesteld, maar dit betekent niet dat iedereen ervoor kiest deze weg van begin tot einde af te leggen. Dit hele traject verschilt van persoon tot persoon, naargelang de emotionele en concrete context en naargelang de behoeften van de cliënt.

De informatie, timing en voorwaarden zoals in dit zorgpad kort worden geschetst, zijn gebaseerd op de Standards of Care for the Health of  Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People” (SOC7) van de World Professional Association of Transgender Health.

Op de zorgkaart is een overzicht van de door ons gekende psychologen, psychiaters, logopedisten, dermatologen, endocrinologen, chirurgen, enzovoort te vinden. Deze personen uit Vlaanderen hebben ervaring met het werken met transgender personen en hebben hun toestemming gegeven om op deze kaart vermeld te worden. Gedurende het hele traject, niet alleen voor de nazorg, is het natuurlijk ook belangrijk de huisarts zoveel mogelijk te betrekken. Als je als hulpverlener meer informatie wilt kan je ook terecht op onze website www.transgenderzorg.be