Zorgpad

Als je op zoek bent naar transgenderzorg, dan is het goed om te weten wat je opties zijn, en hoe de transgenderzorg in België werkt. Het transgender zorgpad biedt een overzicht van de verschillende mogelijke aspecten van transgenderzorg voor volwassenen. Informatie over zorg voor kinderen en jongeren vind je in de brochure ‘van rups tot vlinder’.

Zorgpad

Het Transgender Infopunt ontwikkelde een zorgpad met als doel de kwaliteit van transgenderzorg in Vlaanderen te verbeteren. De informatie, timing en voorwaarden zoals in dit zorgpad kort worden geschetst, zijn gebaseerd op de Standards of Care (SOC8) van de World Professional Association of Transgender Health.

Het zorgpad omschrijft wat er allemaal mogelijk is, met welke voorbereiding en nazorg men rekening moet houden, welke disciplines hierbij belangrijk zijn, hoe en wanneer er best kan doorgestuurd worden, enzovoort. Op deze manier tracht het TIP de verschillende mogelijke zorgbehoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van transgender personen overzichtelijk te schetsen. Het zorgpad wordt schematisch voorgesteld in onderstaand diagram (klik om te vergroten):

In het zorgpad worden alle mogelijke (medische) stappen in een transitieproces voorgesteld, maar dit betekent niet dat iedereen ervoor kiest deze weg van begin tot einde af te leggen. Een transitietraject verschilt van persoon tot persoon, naargelang de emotionele en concrete context en naargelang de behoeften van de persoon in kwestie.

Alle opties in de zorg kan je in de zorgpagina’s nalezen. We groepeerden ze onder ‘vervrouwelijking‘ of ‘vermannelijking‘ om de richting van de verandering aan te geven, niet omdat we binair denken. Dus ook non-binaire personen kunnen van deze opties gebruik maken, indien ze dat wensen.

Zorgbrochure

Welke stappen er allemaal mogelijk zijn in een (medisch) transitieproces kan je ook nalezen in onze zorgbrochure, beschikbaar in zeven talen:

Zorgkaart

Op onze zorgkaart is een overzicht van de door het Transgender Infopunt gekende psychologen, psychiaters, logopedisten, dermatologen, endocrinologen, chirurgen, enzovoort te vinden. Deze hulpverleners hebben ervaring met het werken met transgender personen en hebben hun toestemming gegeven om op deze kaart vermeld te worden. Gedurende het hele traject, niet alleen voor de nazorg, is het natuurlijk ook belangrijk de huisarts zoveel mogelijk te betrekken.