Maatregelen voor sportfederaties voor inclusie van transgender personen in sport

18/06/2019

Op 17 juni vond er in het Vlaams Parlement een kennisdag plaats waar onder andere het thema van transgender en sport ruim aan bod kwam, en thema’s als gendergelijkheid en heteronormativiteit. Agnes Elling, senior onderzoeker aan het Mulier Instituut Nederland, gaf er de keynote lezing over Genderdiversiteit en lhbt-inclusie in de sport. Het TIP presenteerde de quick scan (PDF) die de sportparticipatie van Vlaamse transgender personen in kaart bracht. De vele presentaties komen spoedig online.

Tijdens deze dag stelde Annelies D’Espallier (Genderkamer, Vlaamse Ombudsdienst), de nieuwe publicatie “Gender en sport, hink-stap-sprong naar een inclusief beleid” (PDF) voor. Vele sportactoren zitten immers met vragen rond de inclusie van transgender en intersekse personen in de sport. Denk maar aan de zaak rond Caster Semenya, of de mogelijkheid om het juridische geslacht makkelijker te wijzigen. Dit onderzoek van de Genderkamer bouwt verder op de dossiers die zij ontvingen, en op een literatuurstudie over gender en geslacht. De publicatie behandelt thema’s als het recht om deel te nemen zoals iedereen en de mogelijkheid tot zelfontplooiing, maar ook de zorg om een eerlijke en veilige sportomgeving of competitie. Door controverse te vermijden, een goed antipestbeleid uit te werken en goede afspraken te maken voor de kleedkamers, kunnen sportclubs en federaties er voor zorgen dat ook trans en intersekse personen, toch hun plaats vinden. Zowel voor topsport als voor breedtesport bevat de publicatie een lijst aan maatregelen om dit doel te bereiken.

Aanvullend stelde de Vlaamse Sportfederatie (VSF) haar overlegtool voor omtrent transgender personen in de sport. Via deze tool wil VSF sportfederaties een hulpmiddel aanreiken om een eigen beleid rond transgendersporters stap voor stap proactief vorm te geven. “Zo kan je de sportdeelname voor transgender personen vergemakkelijken en ben je bovendien voorbereid op mogelijke vragen. Het is namelijk voor niemand aan te raden om onder tijdsdruk of ad hoc in regels of oplossingen te moeten voorzien”, zo stelt VSF. Deze tool kan gebruikt worden als uitgangspunt voor intern overleg om na te denken over een beleid van de federatie rond deze doelgroep.