Neem deel aan de trans adviesraad

29/11/2021

Onderzoek naar transgenderthema’s en trans personen zit de laatste jaren duidelijk in de lift. Het TIP heeft voor studenten daarom ook heel wat informatie over ethiek, taal en nuttige infobronnen gebundeld op een specifieke studentenpagina.

In 2021 heeft het TIP een volgende stap gezet in haar streven voor de inclusie van trans personen en betrokkenen in transgerelateerd onderzoek. Het TIP richtte nl. een specifieke adviesraad voor transgenderonderzoek op. Hiermee willen we een stem geven aan transgender en non-binaire personen zelf, ouders, kinderen, partners, en andere familieleden of betrokkenen, om vanuit hun ervaringsdeskundigheid en perspectieven bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Dergelijke participatie van de doelgroep past in het ethisch kader zoals uitgetekend door de European Professional Association for Transgender Health waar we lid van zijn. Het TIP wil dus aan trans personen en hun naasten actief zeggenschap geven over de agenda, doelen en belangen binnen een (onderzoeks)project.

Wat houdt de adviesraad concreet in?

De adviesraad zal driemaandelijks samenkomen (op locatie in het UZ Gent of digitaal). de eerste vergadering vond plaats in oktober 2021. Wat kan er zoals gebeuren tijdens een vergadering?

  • ideeën of plannen voor onderzoek worden door onderzoekers aan jou voorgesteld,
  • jouw ideeën over nuttig onderzoek worden verzameld. Wat vind jij belangrijk? Wat wil jij onderzocht zien? Waar is er nood aan?
  • we discussiëren over methodes voor onderzoek: hoe moet volgens jou een bepaald thema onderzocht worden? Wat is haalbaar en mogelijk? Wat is ethisch mogelijk/wenselijk?
  • we bespreken opties over het delen van oproepen voor respondenten
  • ….

De bedoeling is dat we van elkaar leren en onderzoek als een co-creatieproces aanvatten. Sommige bijeenkomsten zullen brainstormsessies zijn, andere kunnen heel specifiek zich toespitsen op het bespreken van een specifieke vragenlijst of methode. In sommige gevallen wordt deze feedback ook digitaal verzameld. 

Hoe neem je deel?

Heb jij zin om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en jouw stem te laten horen? Meld je dan zeker aan!  

Aanmelden kan door een mail te sturen naar onderzoek@transgenderinfo.be. Stel jezelf even voor, en geef even aan of je eerder digitaal of fysiek zou willen/kunnen samenkomen. Coördinator van de adviesraad (Joz Motmans) neemt vervolgens contact met je op. Deelname aan de raad is volledig vrijwillig, een kleine onkostenvergoeding is voorzien.  

–> Volgende bijeenkomst: 20/12/2021!

Hoe worden mijn gegevens bewaard?

Leden van de adviesraad tekenen een vertrouwelijkheidsverklaring en een toestemmingsformulier voor opname van hun gegevens in de TIP database. Deze gegevens worden bewaard op het Transgender Infopunt, en worden niet gedeeld met het Centrum voor Seksuologie en Gender, of andere partijen. Deelname aan de raad heeft tevens geen enkele invloed op enige lopende of toekomstige behandeling in het UZ. Op eenvoudige vraag worden je gegevens verwijderd uit het ledenbestand.