Nieuw: Gids ter begeleiding van transgenders op het werk

25/07/2017

Tewerkstelling is volgens vele onderzoekers één van de meest problematische domeinen in het leven van transpersonen. Verschillende vormen van transfobie kunnen zich voordoen: discriminatie bij aanwerving, ongepaste grappen, spot van collega’s, onrechtmatig ontslag… Het probleem voor transpersonen in het vinden van werk is in België erg groot. Uit Europa’s grootste transstudie blijkt dat maar liefst 53% van alle respondenten uit België aangeeft zich gediscrimineerd te voelen tijdens het zoeken naar werk (Being Trans in the EU – Comparative analysis of the EU LGBT survey data, FRA, 2014).

De brochure transgender op het werk, met heel wat praktische tips, heeft er nu een broertje bijgekregen die zich meer toespitst op de juridische aspecten van transgenders op de werkvloer: ‘Gids ter begeleiding van transgenders op het werk’. Deze gids, gepubliceerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, is bestemd voor alle werknemers, werkgevers, vakbonden en andere partijen die betrokken zijn bij het onthaal en de begeleiding van transpersonen op het werk. Het doel van deze gids is hen te informeren en adviseren over hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden zoals bepaald in de wet, rekening houdend met praktische en menselijke aspecten. U kunt de gids hier downloaden.

Wens je nog meer informatie? Lees dan onze pagina over werk.