Overzicht kostprijs transitie

29/03/2019

Het Transgender Infopunt (TIP) krijgt vaak vragen over wat een transitie kost, en wat wel of niet wordt terugbetaald. De eigen bijdrage aan consultaties, medicatie, opnames en ingrepen is verschillend. De medische kost wordt beïnvloed door hoe iemand is verzekerd en is afhankelijk van of gunstmaatregelen en/of de Conventie Transgenderzorg van toepassing zijn. Op de pagina’s onder kostprijs staat voortaan een overzicht. Neem gerust contact op wanneer iets nog onduidelijk is.