Nieuwe brochure ‘Transgender in de sport’

23/11/2016

De sportwereld is een wereld die zeer sterk is opgedeeld op basis van biologisch geslacht, voornamelijk omdat fysieke verschillen, zoals spierkracht, tussen mannen en vrouwen de sportieve prestaties zouden kunnen beïnvloeden. In veel sporten en competities wordt dan ook een zeer strikte man/vrouw scheiding gehanteerd. Dit levert echter heel wat problemen op voor transpersonen die aan sport willen doen, recreatief of in competitie. Daarom gaf Sport Vlaanderen, in samenwerking met KliQ vzw, recent een brochure uit rond transgenders in de sport, gericht op sportaanbieders en sportfederaties.

Met deze brochure willen zij de sportwereld informeren over een voor hen meestal onbekend thema, en een aanzet bieden voor het uitwerken van een goed beleid rond transgender personen binnen hun werking. Ze reikt suggesties aan om de integratie van transgender leden vlot te laten verlopen, schetst de wettelijke context met betrekking tot transgenders in de sport en geeft tips met betrekking tot praktische zaken, zoals bijvoorbeeld kleedkamers en doucheruimtes.

De volledige brochure kan je hier downloaden.