Nieuwe internationale richtlijnen transgenderzorg: de SOC8 is er!

16/09/2022

Ben je zorg- of hulpverlener binnen het transgenderzorgveld? Goed nieuws! Er zijn nieuwe internationale richtlijnen die je kan volgen om kwaliteitsvolle zorg te bieden aan trans personen.

Raadpleeg hier de nieuwe SOC8 van WPATH!

 

Wie of wat is WPATH?

Transgenderzorg is een snel evoluerend interdisciplinair veld. De laatste jaren is het aantal trans personen die zorg zoeken, wereldwijd ongekend toegenomen. Trans personen kregen meer zichtbaarheid en de zorg werd op vele vlakken toegankelijker. Dat leidt tot een internationale groeiende uitbreiding van transgenderzorg, parallel aan een toename van wetenschappelijke literatuur en samenwerking.

De World Professional Association of Transgender Health (WPATH) is een internationale non-profit organisatie voor en door zorgverleners, onderzoekers en activisten actief in het transgenderzorgveld. In Europa heb je de European Professional Association of Transgender Health (EPATH), de Europese evenknie van WPATH. Er zijn heel wat zorgverleners uit België betrokken bij beide organisaties. Ze streven naar de voortzetting van wetenschappelijk onderzoek en internationale samenwerking, met het oog op kwaliteitsvolle transgenderzorg. WPATH lanceert hiertoe de nieuwe Standards Of Care (SOC8).

Wat zijn de Standards Of Care (SOC)?

Het algemene doel van deze richtlijnen, ‘Standards Of Care’ genoemd, is het bieden van klinische richtlijnen voor zorgverleners om trans personen zo goed mogelijk te begeleiden in hun transitie of/en genderzoektocht. Men wil via deze richtlijnen de algemene gezondheid, psychologisch welzijn en kansen tot zelfontplooiing van trans personen maximaliseren. Iedere hulp- of zorgverlener die aan transgenderzorg doet, kan ze vrij raadplegen. Transgenderzorg kan onder meer bestaan uit: eerstelijnszorg, gynaecologische en urologische zorg, reproductieve/fertiliteitszorg, stem- en communicatietherapie, geestelijke gezondheidszorg, hormonale en chirurgische behandeling,… Met al deze disciplines wordt rekening gehouden in de nieuwe SOC8.

Hoe is de nieuwe SOC8 ontstaan?

Na vijf jaar intensief werk werd vandaag op 16 september 2022 de SOC8 de wereld ingezonden. Vorige versies van de SOC werden gepubliceerd in 1979, 1980, 1990, 2001 en 2012. Gezien de vooruitgang op het gebied van transgenderzorg, drong een update van de SOC7 (2012) zich op.

Er werd een multidisciplinair herzieningscomité samengesteld van clinici, onderzoekers en belanghebbenden. dit comité moest via strenge evaluatie van alle onderzoeken en opvattingen een consensus bereiken over richtlijnen die de toets van de gezondheidswetenschap en de mensenrechten kunnen doorstaan, en die ten goede komen aan de mensen die ze wereldwijd moeten dienen. Ook Belgische zorgverleners en onderzoekers waren betrokken bij dit proces. De nieuwe SOC8 is de eerste SOC die ontwikkeld is volgens een evidence-based benadering en verschijnt in een speciale open access editie van het International Journal of Transgender Health.

De SOC8 bestaat uit 18 hoofdstukken, waarvan ‘education’, ‘Ennuchs’, ‘non-binary’ en ‘sexual health’ nieuw zijn. Hier kan je nog meer nalezen over het ontstaansproces van de SOC8.