Nieuwe publicatie: De rechtspositie van transgender personen in België

17/02/2020

Dit boek vormt de neerslag van de studiedag georganiseerd op 18 december 2017 door het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (GIG), het Instituut voor Familierecht van de Universiteit Gent en het Transgender Infopunt (TIP). Het bevat de bijdragen van de verschillende sprekers, en ook alle antwoorden op de talrijke vragen van deelnemers en de belangrijkste bedenkingen geuit tijdens het panelgesprek zijn in dit boek verwerkt. Deze teksten werden aangevuld met verschillende bijlagen: een gecoördineerde versie van de nationale wetgeving, het recentste uitvoeringsbesluit – pas in 2019 gepubliceerd – en (uittreksels uit) de relevante ministeriële omzendbrieven.

“Wegens alle aanpassingen na de publicatie van de wet in 2017 die nog doorliepen tot in 2019, duurde het even voor het boek klaar was voor publicatie. De baanbrekende rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, dat op 19 juni 2019 bepaalde aspecten van de nieuwe regeling heeft vernietigd omwille van de grondrechten van genderfluïde personen, kon nog worden meegenomen in de finale versie van dit boek. Het vormt nu een heldere uiteenzetting van de complexe rechtsregels, gecombineerd met het complete juridische bronnenmateriaal dat als bijlage is opgenomen”, aldus Gerd Verschelden, hoogleraar familierecht aan de UGent. 

Sociologische en psychologische perspectieven vervolledigen een veelzijdige juridische benadering (mensenrechten, het materiële personen- en familierecht, aspecten van internationaal privaatrecht en migratierecht). “Het boek is in eerste instantie gemaakt ten behoeve van de betrokken trans personen en hun naasten, maar het is ook gericht op advocaten, magistraten, ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand en andere professionals die de betrokkenen mogen begeleiden. We hopen dat het een nuttig naslagwerk mag zijn voor elkeen”, stelt Joz Motmans, coördinator van het TIP.

Het boek is te koop voor 75 euro bij Intersentia. Deelnemers die inschreven voor de studiedag in 2017 mét boek, krijgen het boek eerstdaags thuis opgestuurd. Het TIP financierde de deelname van elke Vlaamse transgender organisatie aan de studiedag, en bezorgt dan ook deze groepen een gratis exemplaar voor hun werking.