Nieuwe transwet in Denemarken

02/09/2014

Sinds 1 september is in Denemarken de nieuwe wet op officiële geslachtsregistratie van kracht. Deze nieuwe wet bevat geen medische criteria meer waaraan de aanvrager moet voldoen, zoals een psychiatrische diagnose, sterilisatie of hormonale behandeling. Een eenvoudige administratieve procedure zorgt ervoor dat de aanvrager een nieuw sociale zekerheidsnummer krijgt (dat geslachtsgebonden is, net zoals het rijksregisternummer in België). Dit nieuw nummer vertaalt zich in een een aanpassing van de vermelding van het geslacht op de persoonlijke documenten zoals de identiteitskaart, rijbewijs en geboorteakte. Denemarken is hiermee het eerste Europese land met een dergelijke vooruitstrevende wetgeving, ook al is de verplichtte wachttijd van zes maanden en de minimum leeftijd van 18 jaar volgens TGEU (de Europese belangenkoepel voor transgender personen), nog steeds een doorn in het oog.

De nieuwe wet stelt dat een aanvragers de aanvraag moet vernieuwen na zes maanden. Volgens Deense wetgevers was deze maatregel nodig om te voorkomen dat men een te vlugge beslissing neemt die later betreurt zou worden. De keerzijde van deze maatregel is dat het een uitstel betekent voor zij die een snelle aanpassing wensen in het kader van een sollicitatie, een geplande internationale reis of het inschrijven in het onderwijs. Het doet tevens uitschijnen alsof trans personen ‘verward’ zouden zijn in het genderbeleving.

Minderjarigen moeten wachten tot de leeftijd van 18 jaar vooraleer zij de procedure kunnen opstarten. Ook dit is in contradictie met de stellingname van de WPATH, de internationale toonaangevende organisatie van professionele zorgverstrekkers, alsook met de opinies van mensenrechtenorganisaties die stellen dat er geen medische of juridische redenen zijn die de geslachtswijziging voorbehouden voor meerderjarigen. Volgens WPATH blijft een aanzienlijk aandeel van trans pubers leven in de door hen zelfverkozen genderidentiteit, ook na de puberteit. Bovendien komen meer en meer trans personen uit voor hun identiteit op (erg) jonge leeftijd. Ook in België neemt het aantal jongeren dat toegang zoekt tot professionele hulpverlening alleen maar toe. Het is uitermate belangrijk voor de sociale erkenning en acceptatie van hun identiteitsbeleving, alsook voor hun zelfwaarde en persoonlijke ontwikkeling, dat zij niet uitgesloten worden van de juridische erkenning van hun identiteit. De juridische geslachtsregistratie heeft immers grote gevolgen op het vlak van onderwijs en toekomstige mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Ook de federale overheid van België zal in de nabije toekomst werken naar een nieuwe wet op geslachtsregistratie/erkenning van de genderidentiteit. Denemarken is hierbij een goed voorbeeld dat navolging verdient, rekening houdend met de rechten van minderjarigen en de onnodige wachttijden.

Bron: TGEU

Linken: