Nog steeds stijgende nood aan informatie rond het transgender thema

02/02/2018

Zoals al vermeld werd in de media, steeg het aantal oproepen bij het Transgender Infopunt explosief na het nieuws over de transitie van Bo Van Spilbeeck. De afgelopen dagen werd de website www.transgenderinfo.be dagelijks tegen de 2000 keer bezocht. De stijging in het aantal vragen rond het transgender thema is echter al langer merkbaar: waar er in het werkingsjaar 2015-2016 nog dagelijks gemiddeld 123 bezoekers waren op de website, waren dat er vanaf november 2017 zo’n 400 tot 600 per dag. Sinds de opstart van het Transgender Infopunt in 2013 is het aantal bezoekers van de website jaar na jaar gestegen.

Figuur: aantal website gebruikers en –sessies sinds de start van het TIP.

Niet enkel op de website is deze stijging merkbaar: algemeen was er een stijging van 25% merkbaar in het werkingsjaar 2016-2017 tegenover het jaar ervoor: in 2015-2016 werden 1109 contactmomenten geteld, in 2016-2017 waren dit er 1388*. De voorlopige cijfers voor het jaar 2017-2018 tonen eenzelfde stijgende trend.

Figuur: contactmomenten per medium.

Wie contacteert het TIP?

Niet enkel transpersonen zelf contacteren het Transgender Infopunt: ongeveer de helft van de oproepen (52%) was afkomstig van een transpersoon. Ook de nabije omgeving van transpersonen heeft nood aan informatie en ondersteuning: 14% van de oproepen was in 2016-2017 afkomstig van een (ex-)partner, ouder, kind of andere familie van een transpersoon. Negen percent van de oproepen was afkomstig van een zorgverlener. De overige oproepen, zo’n kwart van alle oproepen die het Transgender Infopunt ontving, was afkomstig van scholen, beleidsactoren, media, andere organisaties of studenten. Ook daar blijkt de nood aan informatie nog steeds hoog.

Ook het thema van de oproep werd het voorbije jaar geregistreerd: de meeste vragen die binnenkomen gaan over zorg (39%). Ongeveer 20% van de vragen gaat over identiteit, en een kwart van de oproepen over de invloed op andere aspecten van het leven: gezin (11%), werk (5%), school (4%), gezondheid/seksualiteit en sport. Zo’n 16% van de oproepen gaan over praktische zaken, zoals administratieve procedures en de kostprijs en terugbetaling van de transitie.

Figuur: thema van de oproep en type oproeper.

Blijvende nood aan informatie en ondersteuning

Hoewel de reacties op de transitie van Bo overwegend positief waren, zijn de verhalen van andere transpersonen vaak een stuk minder rooskleurig. Verhalen van afstoting, discriminatie, geweld en persterijen zijn legio, zoals ook prof. Joz Motmans en prof. Guy T’Sjoen ook in De Standaard (01/02/2018) stellen. Het is duidelijk dat er nog steeds nood is aan informatie over alle aspecten van het transgender thema, zowel voor transpersonen zelf als voor hun omgeving, zorgverleners en bij uitbreiding de hele maatschappij. Want, zo benadrukken zij, “het zijn net het gebrek aan aanvaarding, het verlies van een partnerrelatie, een verbroken contact met kinderen of ouders, een ontslag en de persterijen die mensen tot wanhoop drijven. We zijn er nog niet: ons werk is pas klaar als het verhaal van Bo een non-issue wordt.”

*sinds het werkingsjaar 2015-2016 maakt het Transgender Infopunt gebruik van een registratiesysteem om algemene gegevens over de oproep te registreren, om het mogelijk te maken om in exacte cijfers over de werking te rapporteren. Hierdoor kan onder meer de blijvende noodzaak aan een centraal informatiepunt aangetoond worden. De oproeper blijft uiteraard anoniem, er worden enkel algemene gegevens verzameld over het medium, doel en thema van de oproep.