Ombudsvrouw gender boekt eerste verzoening

13/10/2015

De Vlaamse ombudsdienst is sinds kort tevens bevoegd voor alle klachten met betrekking tot genderidentiteit en genderexpressie. Je leest er meer over op onze pagina ‘klachten‘.
In eerste instantie zal zij trachten te bemiddelen, en gelukkig kan dat met positief gevolg. Zo meldt de ombudsvrouw gender op haar facebook pagina over de ‘eerste verzoening’ die zij boekte bij een klacht van een transvrouw:

8 oktober 2015

Louise is een transgender vrouw en ze meldt discriminatie door buschauffeur Gommaer van De Lijn.

Louise voelt zich onheus behandeld, maar wil vooral ook verdere incidenten voorkomen.

De Lijn blijft aanvankelijk doof voor Louise, tot de ombudsvrouw gender de zaak in handen neemt.

Een gesprek met Gommaer en zijn baas, leert dat het busbedrijf volop wil meewerken aan gelijke kansen voor alle groepen.
Zij vragen en krijgen educatief materiaal zodat ze aan sensibilisering kunnen doen bij de werknemers in het bedrijf.

Louise reageert tevreden met dit initiatief.

Bron: https://www.facebook.com/ombudsvrouwgender/posts/454652341386490?fref=nf