Onderzoek naar sportparticipatie van trans personen: neem deel!

13/12/2018

We zijn op zoek naar transgender personen die een quick scan omtrent sportparticipatie willen invullen. Waar sport je? Met wie? Hoe vaak? Waarom is sporten voor jou al dan niet belangrijk en zijn er factoren die zorgen dat je minder of niet sport? Ook wanneer je niet sport, horen we graag van jou! De quick scan is volledig anoniem en zal maximum 10 minuten van je tijd in beslag nemen. Klik hier om deel te nemen!

Dit onderzoek is deel van de masterproef Sien Heirweg binnen de opleiding Gender en Diversiteit, en verloopt onder begeleiding van prof. Joz Motmans (Transgender Infopunt en Centre for Research on Culture and Gender, UGent) en prof Jeroen Scheerder (Onderzoeksgroep Sport en Bewegingsbeleid, KU Leuven). 

Door deel te nemen aan dit onderzoek help je ons een beeld te vormen van de ervaringen van transgender personen in de sport en eventuele barrières tot sportparticipatie bloot te leggen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen er ook suggesties worden gedaan voor een transinclusief sportbeleid.