Ook Ierland kiest voor zelfdeterminatie

04/06/2015

Het Ierse kabinet voor “Social Protection” is gisteren na een consultatieronde tot het besluit gekomen dat de Ierse Gender Recognition Bill zich enkel zal baseren op een zelfverklaring van de aanvrager indien deze 18 jaar of ouder is. Er zal tevens geen scheiding meer worden vereist (een clausule in de huidige Gender Recognition Bill; Ierland stemde recent per referendum pro huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht). Deze juridische erkenning heeft geen impact op de toegang tot transgender zorg, omdat deze volledig onafhankelijk van de registratieprocedure blijft. Voor jongeren van 16 en 17 jaar blijft echter wel een procedure voor de rechtbank bestaan, waarbij medische attesten worden vereist om een juridische geslachtswijziging te bekomen.

Het wetsvoorstel wordt besproken op de ‘Committee Stage’ op 17 juni. Als het voorstel wordt goedgekeurd, volgt Ierland landen als Argentinië, Denemarken en Malta die tevens een dergelijke regeling gebaseerd op een zelfverklaring hebben ingevoerd. Deze regeling zijn allen in meer of mindere mate in overeenstemming met de brede resolutie over de mensenrechten van transgenders in Europa die door de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) in april jl. werd goedgekeurd en waarin wordt opgeroepen om wettelijke regelingen voor geslachtsregistratie te baseren op zelfbeschikking zonder leeftijdsbeperking of andere voorwaarden. Het is echter opvallend dat Denemarken en Ierland toch een leeftijdsbeperking invoeren van 18 jaar of ouder, en dat zij tevens geen voorzieningen treffen om het mogelijk te maken dat mensen in hun identiteitspapieren, in plaats van ‘m’ of ‘v’, een derde genderaanduiding (‘x’) kunnen laten opnemen. Deze punten van de resolutie werden enkel in Malta volledig gevolgd.

Lees het persbericht van Transgender Equality Network Ireland (TENI) hier.